Artist- och musikerutbildningen: Kostnader

Start | Studieplan | FAQ | Tidigare deltagare | Ansökan | Kostnader | Instagram | Kontakt


Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 3000 kr per termin för visst läromedel och digitalt material. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor m.m. kan tillkomma.

Du betalar in serviceavgiften när du har blivit antagen till utbildningen.