Välkommen till Kalix folkhögskola

Styrelsen

Sedan 2004 är Studieförbundet Vuxenskolan (SV) huvudman för Kalix folkhögskola. Kalix folkhögskolas styrelse från 2023.
Sven Thornberg ordförande Kalix folkhögskola

Sven Tornberg, ordförande,

sven.tornberg@sv.se
076-118 59 04

Cathrin Risén styrelseledamot på Kalix folkhögskola

Cathrin Risén, vice ordförande 

Britta Berglund på Kalix folkhögskola

Britta Berglund, styrelseledamot

Per-Arne Kerttu på Kalix folkhögskola

Perarne Kerttu, styrelseledamot

Tomas Johsund styrelseledamot på Kalix folkhögskola

Tomas Johsund, styrelseledamot

Sandra Warg på Kalix folkhögskola

Sandra Warg, styrelseledamot

Kalix folkhögskola
Ingrid Renberg på Kalix folkhögskola

Ingrid Renberg, styrelseledamot

Aulan på Kalix folkhögskola