Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola

Skolans historia

Den 1 november 1939 började folkhögskolan sin verksamhet med en vinterkurs för ett trettiotal elever. Idén till att starta en skola var något som Ernst Lundbäck och Adrian Wennström skämtade om under studietiden. Då anade ingen av dem att skämtet skulle komma att bli verklighet.

Adrian Wennström blev pastor i Kalix missionsförsamling där hans far tidigare varit yrkesverksam. Han engagerades också i Norrbottens kristliga ungdomsförbund, vilket senare föranledde att de införskaffade en kursgård där man i första hand planerade att bedriva kortare kurser för arbetslösa ungdomar. Möjligheterna till jobb och studier var starkt begränsade och därför var inriktningen yrkesutbildningar av olika slag. Verksamheten vid ungdomsgården kom igång sommaren 1938 med bibelskola för ungdomar, barnkolonier och semesterveckor för husmödrar. Lite senare startade en hembiträdeskurs och en sömmerskekurs som något år efter följdes av en handelskurs.

Målning av Kalix folkhögskola

På grund av en rad kriser inom industrin i närområdet var en stark vision för Adrian Wennström att skapa yrkeskurser för många unga som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden. I och med dessa kurser såg missionsförbundet möjligheten att bygga ut kursverksamheten till en folkhögskola. Folkhögskolan invigdes därmed den 1 november 1939. Allt sedan dess har skolan utvecklats med nya kurser mot allmän kurs och särskilda kurser där målsättningen hela tiden har varit att höja utbildnings- och bildningsnivån och att utbildningarna ska ligga i linje med samhällets, och då framförallt det lokala samhällets, behov.

Bild på Kalix folkhögskola

Kalix folkhögskola har varit och är ett starkt utbildningscentrum, där föreläsare kommit från hela världen för att sprida kunskap inom olika områden. Skolan har historiskt sett, likväl som idag, legat i bräschen för många nya utbildningar inom, till exempel media och sociala såväl som kreativa utbildningar.

Skolans vision är ”FRAMTID” och eftersom framtiden är föränderlig så ska skolan vara en flexibel utbildningsaktör som ligger i tiden!

Entrén på Kalix folkhögskola
Entrén på Kalix folkhögskola