Kursplan | Mer info | Blogg


Har du siktet riktat mot ett yrkesliv i musikbranschen? Drömmer du om att bli musiker eller vill bredda dina kunskaper för att kunna söka vidare till musikhögskola?

På Kalix Folkhögskolas Artist- och Musikerutbildning får du möjlighet till både personlig, scenisk och musikalisk utveckling.

Utbildningens mål

Du får de verktyg som krävs för att kunna leva och verka som musiker i Sverige idag.

Utbildningstid

28 augusti-22 december 2017

8 januari-8 juni 2018

Antagningskriterier

Antagning sker via antagningsprov, antingen på plats eller digitalt. Det inbegriper spelprov, teoriprov och intervju.

Inget krav på fullständiga gymnasiebetyg.

Studieform

Heltidsstudier 1-2 år.

En del undervisning och projekt sker på kvällar och helger. Under utbildningen får du möjlighet till många offentliga speltillfällen, bl.a konserter på stor scen med professionellt ljud och ljus. Vi jobbar sceniskt och entreprenöriellt, gör studieresa och träffar människor från musikbranschen.

Innehåll

 • Huvudinstrument (Instrument eller sång)
 • Bi- instrument (Instrument eller sång)
 • Ensemble (pop,rock, blues, jazz etc)
 • Musikteori –grundläggande för högskolebehörighet
 • Gehör (melodi, rytm, ackord, ”plankning”, notation, läsning)
 • Harmonilära – teoretiska förkunskaper krävs. Dessa fås i ämnet teori
 • Körsång med inriktning mot stämföring i ensemble, inklusive röstvård och tonbildning
 • P.A Teknik
 • Studio Teknik
 • Scenisk beredskap
 • Stageing
 • Varumärkesbyggande
 • Performance, projektplanering, studieteknik
 • Extern Musikverksamhet såsom olika spelningar på t ex födelsedagsfester, galor, pub
 • med mera
 • Dans (ej obligatoriskt)
 • Studieresa

Under läsåret kan även gästlärare från branschen anlitas

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. För visst läromedel, digitalt material och teknik betalar du 6000 kronor per läsår. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor mm kan tillkomma.

Studieomdöme/intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg.

Ansökan

Ansök via Schoolsoft under ansökningsperioden 1 januari – 15 april. Länk till Schoolsoft publiceras här under ansökningsperioden.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev och personbevis. Observera att du kan logga in på Schoolsoft i efterhand för att eventuellt komplettera med någon handling. Du kan skanna eller fotografera dina handlingar. Personligt brev skriver du i ett ordbehandligsprogram eller Anteckningar och laddar upp.

Utbildningsnivå

Gymnasial

Undervisningen består i huvudsak av musik. Studierna är förberedande för till exempel musikhögskola, men ger inte gymnasiebehörighet.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel. Till CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

Malin Huuva

malin.huuva@kalixfolkhogskola.se, 072-2237798

Facebook