Start | Studieplan (SYV) | Utrustning & litteratur | FAQ | Tidigare deltagare | AnsökanInstagram | Kontakt


Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
Studieform: Distansstudier med träffar.
Utbildningstid:
1 år, heltid. Start höst.
Hösttermin: 28 augusti- 22 december 2023
Vårtermin: 2 januari – 7 juni 2024
Träff Stockholm: 4-5 september 2023
Träff Kalix: 19-21 mars 2024
Obligatoriska videomöten: Tisdagar och torsdagar 8.30-12.00
Antagningskrav: Lägst godkänd gymnasieutbildning.
Ansökningsperiod: 1 januari – 17 april 2023

 

Tiderna förändras, arbetslivet förändras. Gig-ekonomin växer och människor längtar efter flexibla arbeten samtidigt som många vill specialisera sig och inte ”göra allt”. Single-tasking är det nya och vi satsar mer på kvalitet än kvantitet. För att ha fullt fokus på företagets mål kan det vara klokt att hyra in personal på timmar eller i perioder under året. En virtuell assistent kan exempelvis sköta företagets sociala medier eller andra administrativa sysslor som inte är företagets kärnverksamhet.

 

Som VA kan du jobba platsoberoende

 

Att arbeta som virtuell assistent gör det möjligt för dig att vara en så kallad ”digital nomad” och ha friheten att jobba varifrån i världen som du helst vill. Från stranden i något varmt land, eller i den djupa skogen i norr. För att bli anlitad behöver du naturligtvis kunskap inom diverse områden. I den här utbildningen får du grunderna i ett flertal områden och du kan sedan arbeta på bred front eller välja att fördjupa dig inom något område på egen hand. De flesta som arbetar som virtuella assistenter är egna företagare men det finns anställningar att söka som exempelvis content manager, social media manager, administratör, webmanager eller liknande.

Kalix folkhögskola – först i Sverige med utbildning för virtuella assistenter!

Utbildningen sker på distans genom att du får uppgifter varje vecka digitalt. Vi ses på videomöten, oftast tisdagar och torsdagar 8.30-12.00 för föreläsningar, diskussioner, grupparbeten. Vi ses en gång i Stockholm och en gång i Kalix och dessa två träffar är obligatoriska. Vi har studerande som kommer från hela landet, från södra Skåne till norra Norrbotten och träffarna brukar vara mycket uppskattade.

Åhörare sitter ner och en man står framför.
Klassen på studiebesök på GoTo Stockholm. Här med Robin som har berättat om Internetstiftelsen

 

Detta distansupplägg innebär att övrig tid är du fri att planera som det passar dig bäst – så länge du håller de deadlines som är satta. Deadlines på distansutbildning är lika viktigt som att närvara på en utbildning som du gör på plats i en fysisk skolbyggnad.


Följ oss gärna på instagram, här är våra senaste inlägg: