Virtuell assistent på Kalix folkhögskola

Virtuell assistent

Tiderna förändras, arbetslivet förändras. Gig-ekonomin växer och människor längtar efter flexibla arbeten samtidigt som många vill specialisera sig och inte ”göra allt”. Single-tasking är det nya och vi satsar mer på kvalitet än kvantitet. För att ha fullt fokus på företagets mål kan det vara klokt att hyra in personal på timmar eller i perioder under året. En virtuell assistent kan exempelvis sköta företagets sociala medier eller andra administrativa sysslor som inte är företagets kärnverksamhet.

 • Kurstid: 2024-08-26—2025-06-05.
 • Ansökan: För 2024  är stängd.
 • Ansökningsperiod:1 januari – 15 april 2025
 • Antagningskrav: Lägst godkänd gymnasieutbildning samt särskilda krav för att du ska kunna genomföra distansstudier. Lär mer >>
 • Studieform: Distansstudier med träffar. 
 • Utbildningstid: 1 år, heltid. 
 • Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1).
 • Träff Stockholm: 2-3 september 2024. 
 • Träff Kalix: 18-20 mars 2025. 
 • Obligatoriska videomöten: Tisdagar och torsdagar 8.30-12.00 
 • Kontakt: Pia Nyberg, e-post: pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se och telefon 070-270 15 73. 
 • Instagram: @virtuell.assistent.kalix.fhsk 

Att arbeta som virtuell assistent gör det möjligt för dig att vara en så kallad ”digital nomad” och ha friheten att jobba varifrån i världen som du helst vill. Från stranden i något varmt land, eller i den djupa skogen i norr. För att bli anlitad behöver du naturligtvis kunskap inom diverse områden. 

 I den här utbildningen får du grunderna i ett flertal områden och du kan sedan arbeta på bred front eller välja att fördjupa dig inom något område på egen hand.  

 Det finns några som är anställda som virtuella assistenter, men de flesta arbetar som egna företagare. Eftersom det är den vanligaste vägen så förbereder vi våra deltagare till att bli egenföretagare efter utbildningen.  

Kalix folkhögskola – först i Sverige med utbildning för virtuella assistenter! 

Virtuell assistent på Kalix Folkhögskola

Utbildningsmål 

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagaren ha fått med sig en bred kunskap om den digitala världen främst gällande sociala medier, digital marknadsföring, podcast, foto, video och grundläggande företagskunskap. Utöver detta tillkommer moment om etik, källkritik, friskvård, och kunskap om folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet. Utöver detta ingår generell administration men fokus är mer på det kreativa inom yrket. Även om du kan söka anställning som virtuell assistent efter utbildningen är huvudspåret att du kommer bli egenföretagare och arbeta med olika uppdragsgivare.  

” Utbildningen på Kalix folkhögskola har gett mig inspiration och en bred bas att stå på”

Dominka Bloch

Utbildningstid och studieform 

Utbildningen är på distans, helfart, två terminer (40 veckor) och startar varje höst. 

Det är obligatoriskt att närvara fysiskt på våra två fysiska träffar (en i Kalix och en i Stockholm). Vi har studerande som kommer från hela landet, från södra Skåne till norra Norrbotten och träffarna brukar vara mycket uppskattade.  

Utbildningen sker på distans genom att du får uppgifter varje vecka digitalt. Vi ses på videomöten, oftast tisdagar och torsdagar 8.30-12.00 för föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.   

Utöver videomöten och träffar så arbetar du med diverse uppgifter på egen hand. Räkna med att du totalt behöver omkring 40 timmar per vecka för dina studier.   

Distansupplägg innebär stor frihet att planera din tid – så länge du närvarar vid träffar och videomöten, samt håller de deadlines som är satta. Deadlines på distansutbildning är lika viktigt som att närvara på en utbildning som du gör på plats i en fysisk skolbyggnad. 

Vi arbetar med uppgifterna på olika sätt. Ibland arbetar du enskilt, ibland i grupp. Ibland redovisar du i skrift, ibland med ljud, ibland med bild eller video. En del av uppgifterna är träningsuppgifter, andra uppgifter kan senare användas för att bygga upp deltagarens framtida egna företag.   

 Praktik om totalt 6 veckor ingår i utbildningen och deltagaren ordnar själv en plats på valfri ort. Praktiken utförs på plats på ett företag då vår erfarenhet är att deltagaren lär sig mest på det viset – även om målet är att senare kunna arbeta virtuellt. 

 Vissa uppgifter görs i samarbete med det lokala näringslivet. Om du bor långt ifrån en större stad måste du vara beredd på att emellanåt åka till en större stad för att kunna genomföra uppgifterna. 

Virtuell assistent på Kalix Folkhögskola

Innehåll 

Under 1 år lär man sig grunderna inom områderna:

 • Företagande och ekonomi (för eget företag)
 • Varumärke, färg och form
 • Sociala medier
 • Podcast
 • Webbsidor
 • Foto och video
 • AI som arbetsverktyg
 • Digital marknadsföring (för eget företagande)
 • Administration som underlättar din vardag
 • Hantera nätet på ett sunt sätt
 • Lokalt nätverkande med företag
 • Praktik på hemorten
 • Friskvård
 • Folkbildningens grunder
Virtuell assistent på Kalix Folkhögskola

Utrustning och material 

För att kunna genomföra utbildningen behöver du själv skaffa kurslitteratur och du får en lista över det vid kursstart. En del finns på bibliotek och att köpa begagnat, en del måste du köpa nytt. Viss litteratur finns som ljudböcker. 

 Du behöver också en dator som 

… du kan ta med till träffarna 
… har webbkamera (eller om du kompletterar med en extern webbkamera) 
… har mikrofon 

 Endast mobil eller läsplatta räcker inte för att klara utbildningen. Chromebook har visat sig fungera till det mesta men inte fullt ut till allt, så om du ska köpa en ny, överväg andra alternativ. 

 Då vi har många videomöten behöver din uppkoppling till internet fungera bra. Gå in och mät din kvalitet på Bredbandskollen. 

 Uppgifterna i videoredigering kräver viss kapacitet i din dator. Här ser du exempel på program som kan komma att användas och dess systemkrav. 

Övriga kostnader 

Själva undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en kost- och serviceavgift för visst läromedel, digitalt material och en del måltider och studiebesök vid träffarna i Kalix. För läsåret 2024/2025 är det 1900kr. Denna avgift betalas inom 7 dagar efter att du har fått ditt antagningsbesked.  

 Du behöver införskaffa kurslitteratur själv. En del finns på bibliotek eller begagnat att köpa, annat finns bara att köpa nytt. Senast skolstart får du en lista på aktuell litteratur. 

Resor och eventuell logi i samband med träffarna tillkommer. I Kalix är du välkommen att boka boende på vårt fina, vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.  

Intyg 

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du: 

 • deltagit aktivt på träffarna, fysiskt och digitalt 
 • genomfört och fått godkänt på teoretiska uppgifter 
 • genomfört och fått praktik godkänd 

Ansökan 

Ansökningsperioden är från 1 januari till mitten av april. Du hittar exakta datum längst upp i den grå rutan.  

 Antagningskriterier kan du läsa om här >>

Utbildningsnivå

Eftergymnasial. 

Studiemedel 

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. 

Tidigare deltagare 

Utbildningen startade hösten 2021 och har pågått sedan dess. Här kan du läsa om vad tidigare deltagare har sagt. Du kan också på in på vårt instagramkonto och backa bakåt och se olika saker vi har gjort. @virtuell.assistent.kalix.fhsk  

Kontakt/lärare 

Pia Nyberg, e-post: pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se och telefon 070-270 15 73. 

Virtuell assisten på Kalix folkhögskola