Virtuell assistent på Kalix folkhögskola

Virtuell assistent – Antagningskriterier

Behörighetskrav 

Vi brukar ha omkring 80 sökande varje år så läs noga nedan innan du skickar in din ansökan. Är du inte behörig eller saknar de dokument som efterfrågas så går du inte vidare i ansökningsprocessen. 

Du behöver ha grundläggande behörighet för studier på högskola. 

Stor vikt vid antagningen läggs vid ditt personliga brev och CV. I ditt personliga brev beskriver du noga varför du söker, dina framtidsmål och vad det skulle innebära om du kom och annat som du tror är viktigt för oss att veta. Det här är en grundutbildning så du behöver inte några förkunskaper men berätta och beskriv, om du har några förkunskaper som är relevanta för utbildningen. vad det skulle innebära för dig om du blev antagen till utbildningen. I ditt CV är du tydlig med relevanta erfarenheter och övriga utbildningar du har sedan tidigare. 

Grundläggande behörighet 

För att söka utbildningen behöver du ”Grundläggande behörighet” från gymnasiet. Det kan du uppnå genom något av följande:

 • Examensbevis, högskoleförberedande examen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
 • Examensbevis, yrkesexamen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen samt godkända betyg i kurserna engelska 6 samt svenska 2 och 3.
 • Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från en folkhögskola som uppfyller omfattningskrav och innehållskrav för grundläggande behörighet till högskolestudier.
 • Slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen med minst de godkända kurser som krävs för grundläggande behörighet enligt UHR, vilket skiljer sig en aning åt beroende på vilket år slutbetyget utfärdades.
 • Avgångsbetyg från fullständig linje eller specialkurs, med minst 2 årskurser svenska och engelska.
 • Utländsk gymnasieutbildning med bedömning av UHR som säger att den ger grundläggande behörighet, samt betyg i kurserna svenska som andra språk 3 samt engelska 6.

 

Om du inte har ovan, så kan du söka ändå, med så kallad ”Generell reell kompetens”. Det innebär att du har alla dessa punkter i stället:

 • Intyg om arbete under minst 3 år på lägst halvtid efter 19 års ålder samt
 • Godkända betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
 • Godkända betyg i Engelska A eller Engelska 5 och 6
 • Godkända betyg i Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b.

För att din ansökan ska gå vidare i antagningsprocessen så ska samtliga efterfrågade dokument vara bifogade vid söktillfället:

 • Gymnasiebetyg (gymnasiet, Komvux eller folkhögskola)
 • Eventuella betyg från eftergymnasial utbildning
 • Personbevis för studier (laddas ned hos Skatteverket. Välj alternativet “Skriv ut via e-tjänst”.)
 • Personligt brev
 • CV

Du kan skanna eller fotografera dina handlingar, men på ett sådant sätt att det är tydligt och läsbart.


OBS – detta är viktigt: 

* Skicka de dokument som din skola har utfärdat. Vi godtar inte utdrag från antagning.se.

* Vi kan endast läsa dokument skrivna i Word, Google Documents och PDF. Har du bifogat andra typer av dokument så riskerar du att din ansökan inte räknas som komplett, och då går du inte vidare i antagningsprocessen.

* Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker.

Komplettering av pågående kurser

Om du avser komplettera med betyg från pågående kurser, bifoga din studieplan där det tydligt ska framgå vilka kurser du läser och när de planeras vara klara. Komplettering av pågående kurser kan göras fram till 15:e juni. 

Observera att komplettering endast kan göras när det gäller kurser som pågår. Betyg på redan avklarade kurser skall bifogas ansökan vid ansökningstillfället. 

Förutsättningar om du blir antagen 

För kursen till Virtuell assistent gäller följande krav för att kunna bli antagen.  

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar. 
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid. Om alla som får en reservplats tackar nej så kan sena ansökningar bli aktuella.  
 • Du ska ha uppfyllt behörighetskraven ovan.  
 • Kursen sker till största del på distans så du behöver ha god teknisk kunskap – eller kontakt med någon som har det och kan hjälpa dig. 
 • Du måste ha en fungerande internetuppkoppling med god kvalitet, samt en fungerande webbkamera. 
 • Du behöver ha en bra dator. Chromebook har visat sig vara otillräcklig för utbildningen på flera sätt. Till videodelen behöver din dator klara programmet “Da Vinci Resolve”. Du kan se systemkraven här. Prata med en elektronikhandlare om du är osäker på vad din dator har för kapacitet. 
 • Det är viktigt att du kan samarbeta med andra då många uppgifter görs i grupp. Du behöver vara öppen för att dela med dig och lyssna på andra i din studiegrupp. En del har dåliga erfarenheter av grupparbeten sedan tidigare men på den här utbildningen brukar det bli riktigt bra. 
 • Du kommer göra vissa uppgifter där du behöver möta det lokala näringslivet. Bor du långt ifrån en större stad måste du vara beredd att åka en bit för dessa uppgifter.  

Vad händer efter din ansökan? 

Vi startar antagningsprocessen efter ansökningstidens slut (i mitten av april).   

Vi ser särskilt till de sökande som har någon av nedan punkter:    

 • Är eller riskerar att bli arbetslös.  
 • Ej har högskoleutbildning eller motsvarande.  
 • Har få kunskaper i de olika ämnena som ingår i utbildningen.  
 • Bor i Norrbotten. 

Samtidigt då bygger en utbildning på folkhögskola på att lära av varandra och lära tillsammans. Därför strävar vi efter att få en grupp som är så heterogen som möjligt. En mångfald av olika individer ger de största möjligheterna för deltagarna att utvecklas som individ tillsammans med andra. Lottning mellan likvärdiga sökande kan förekomma. 

När ges antagningsbesked?

Senast den 31 maj får du besked om du har blivit antagen, eller om du hamnat på reservlista. Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte uppfyller kraven får du statusen ”Ej antagen” i Schoolsoft.   

Vi kontaktar dig via e-post med antagningsbesked men du kan även se din ansökningsstatus om du loggar in på Schoolsoft.  

Observera att våra mejl ibland hamnar i skräpposten, särskilt om du har angett en hotmail-adress. Här kan du läsa mer om antagningsprocessen. Har du ansökt och vill se status på din ansökan? Logga in här. Beslut om antagning fattas av kursansvarig. 

Virtuell assisten på Kalix folkhögskola