Entrén på Kalix folkhögskola

Allmän kurs, gymnasiet – Information

På allmän kurs kan du läsa på gymnasienivå. Studierna läser du antingen på plats eller på distans. Saknar du grundskolenivå så kan du läsa in det först, det sker hos oss på plats i Kalix.  

 • Kurstid: 2024-08-19—2025-06-05
 • Ansökan på plats: Ansökan är öppen och vi har löpande intag, du kan söka och hoppa in i kursen när som helst under terminen, klicka på denna länk
 • Ansökan på distans: Ansökan är öppen, ansök här >>
 • Ansökningsperiod: 1 januari – 1 juni 2024.
 • Antagningskrav: Lägst grundskola.
 • Studieform: Du väljer själv om du vill du studera på hel-, halv- eller kvartsfart.
 • Utbildningstid: 1 – 3 år.
 • Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1).
 • Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1) för distans.
 • Kontakt: Arvid Sandberg, kursansvarig | arvid.sandberg@kalixfolkhogskola.se | 076 190 91 16.
 • Kontakt: Kristina Stenman, mentor och socialpedagog | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71.
 • Instagram: @kalix_folkhogskola_allmankurs

Utbildningens mål

Beroende av vilka kurser du läser kan du skaffa dig yrkesbehörighet eller grundläggande behörighet för vidare studier på högskola. Med hjälp av lärare, kurskompisar och ett positivt klimat kommer du att hitta dina inre styrkor och resurser både i dina ämnen men även under visionstiden varje vecka.

Utbildningstid

1-3 år, beroende på dina behov och tidigare studier. Intag endast på höstterminen.

Läsåret 2023/2024
Höstterminen: 2023-08-21–2023-12-22
Vårterminen: 2024-01-08–2024-06-07

Studieomdöme

Efter avslutad och godkänd utbildning får du de behörigheter du uppnått dokumenterat.

Utbildningsnivå

Gymnasial i form av yrkesbehörighet eller grundläggande högskolebehörighet.

Antagningskriterier

Vi prioriterar de som behöver komplettera sina gymnasiestudier. Du måste kunna svenska i tal och skrift för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du ska fylla 18 år senast under terminen du vill påbörja dina studier.

Studieform

Du väljer själv om du vill du studera på hel-, halv- eller kvartsfart. Utbildningen i Kalix går på dagtid måndag-fredag. Du kan även läsa gymnasienivå på distans. Vi har hybridklassrum vilket innebär att både de som läser på plats och de som läser på distans deltar på lektionerna tillsammans. Du som studerar på distans har obligatoriska lektioner varje dag enligt ditt schema. Lektionstid är måndag-fredag kl 08.00 till 15.00.

Distansstudier kräver att du kan ta eget ansvar, har en dator med fungerande internet, headset och webkamera. Du kommer att ha stabilt stöd från skolan och dessutom ha huvudkontakten med en mentor genom hela utbildningen. Examinationer på distans sker via  exam.net och muntliga examinationer kan ske via zoom

Innehåll

Utöver ämnesutbudet nedan har vi även temat ”Hållbarhet” där du tillsammans med lärarna formar innehållet. På Kalix folkhögskola finns många lärare som älskar nya idéer och vars uppdrag är att stötta och uppmuntra.

 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a,b,c, 2a, b, c, 3b, c, 4, 5
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1, 1a2
 • Folkbildning
 • Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Allmän kurs på Kalix folkhögskola

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift för visst läromedel och digitalt material. Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor m.m. kan tillkomma.

Heltid på plats: 750 kr per termin
Deltidsstuderande: 500 kr per termin
Distansstudier: 150 kr per termin

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information.

Deltagare berättar

Här kan du läsa vad olika deltagare har att berätta, läs mer >>

Kontakt gymnasienivå

Kursansvarig: Arvid Sandberg | arvid.sandberg@kalixfolkhogskola.se | 076 190 91 16
Mentor/socialpedagog: Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se
| 070-190 15 71

Entrén på Kalix folkhögskola