Start | Grundskolenivå | Gymnasienivå | Deltagare berättar | Kontakt | Instagram


På allmän kurs bas-linje kan du läsa på de fyra grundskoleämnen svenska, engelska, matematik och
samhällskunskap som krävs för att kunna fortsätta på Allmän kurs gymnasienivå. Grundskolenivå
läser du på plats i Kalix. Gymnasienivå läser du antingen på plats eller på distans.

Utbildningens mål

En förberedande kurs som ger dig behörighet att fortsätta på Allmän kurs gymnasienivå. Det kan
även vara en “prova på” kurs som ger dig tillfälle att utforska om studier är den rätta vägen för
dig. Med hjälp av lärare, kurskompisar och ett positivt klimat kommer du att hitta dina inre styrkor
och resurser både i dina ämnen och din personliga utveckling.

Utbildningstid

Studietider är individuellt anpassad och varje deltagare har en egen studieplan beroende på dina
behov och tidigare studier.

Vårteminen 2023: 2023-01-09–2023-06-02

Läsåret 2023/2024
Höstterminen: 2023-08-21–2023-12-22
Vårterminen: 2024-01-08–2024-06-07

Antagningskriterier

Vi prioriterar dem som behöver komplettera sina grundskolestudier. Du måste kunna svenska i tal
och skrift för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Lägsta nivå från svenska är SFI-D. Du ska
fylla 18 år senast under terminen du vill påbörja dina studier.

Studieform

Du väljer själv om du vill du studera på hel-, halv- och kvartsfart. Utbildningen i Kalix går på plats
dagtid måndag-fredag. Vissa lektioner kommer att hållas på distans via zoom.

Innehåll

Utöver ämnesutbudet nedan har vi även temat ”Hållbarhet” där du tillsammans med lärarna
formar innehållet. På Kalix folkhögskola finns många lärare som älskar nya idéer och vars uppdrag
är att stötta och uppmuntra.

● Svenska, grundskola
● Matematik, grundskola
● Samhällskunskap, grundskola
● Engelska, grundskola
● Folkbildning

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift för visst läromedel och digitalt material.
Kostnader för ytterligare litteratur, eventuella studieresor m.m. kan tillkomma.

Heltid: 750 kr per termin
Deltidsstuderande: 500 kr per termin.

Studieomdöme

Efter avslutad och godkänd utbildning får du de behörigheter du uppnått dokumenterat.

Ansökan

Ansökan är öppen och vi har löpande intag, vilket betyder att du kan söka och hoppa in i kursen
när som helst under terminen. För att ansöka klicka på denna länk

Utbildningsnivå

Grundskola

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.

Kontakt baslinje, grundskola

Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71

Följ oss på Instagram!Följ oss på Instagram med #allmankalix Använd gärna taggen när du skriver om utbildningen.

Print Friendly, PDF & Email