Entrén på Kalix folkhögskola

Efter ansökan

Skolan hanterar din ansökan så snart vi får tillfälle, oftast efter ansökningens slut. Här kan du läsa mer om folkhögskolans antagningskrav. Observera att vi ofta har fler sökande än platser till våra utbildningar och prioriterar i första hand de ansökningar som är kompletta. Det är därför viktigt att du är noga när du söker, se tips här.

Du kan när som helst logga in på SchoolSoft och följa din ansökan genom antagningsprocessen.

  • När din ansökan lämnats till skolan och mottagits ändras ditt statusfält i SchoolSoft till ”Mottagen av skolan”.
  • När urvalet bland ansökningarna gjorts ändras statusfältet till ”Antagen” (respektive ”Reserv”). Om din ansökan inte är komplett ändras statusfältet till ”Ej fullständig”.
Studiemotivation Kalix Folkhögskola
  • Om du är antagen så skickas en bekräftelse från SchoolSoft till din mejl med mer information om vad som händer härefter. Bland annat ska en serviceavgift betalas för att bekräfta platsen.Var uppmärksam så att mejlen inte hamnar i din skräppost. Om studieplatsen inte bekräftas inom utsatt tid förlorar du din kursplats.
  • När kursplatsen bekräftats av dig ändras statusen i SchoolSoft till ”Tackat ja” respektive ”Tackat nej”.
  • När vi mottagit din betalning ändras statusen på SchoolSoft till ”Betald”.
Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola