Skolan läser din ansökan vid tillfälle, oftast efter ansökningens slut.

Följ din ansökan på SchoolSoft

Du kan när som helst logga in på SchoolSoft och följa din ansökan genom antagningsprocessen.

  • När din ansökan lämnats till skolan och mottagits ändras ditt statusfält i SchoolSoft till ”Mottagen av skolan”. Om din ansökan inte är komplett ifylld ändras statusfältet till ”Ej fullständig” och du är inte med i antagningsprocessen.
  • När urvalet bland ansökningarna gjorts ändras statusfältet till ”Antagen” (respektive ”Reserv”).
  • En bekräftelse från SchoolSoft att du antagits, skickas till din mejl. Inom några dagar får du ytterligare ett mejl med kompletterande instruktioner på hur du bekräftar din kursplats och betalar kursavgiften. Var uppmärksam så att mejlen inte hamnar i din skräppost. Om studieplatsen inte bekräftas inom utsatt tid förlorar du din kursplats.
  • När kursplatsen bekräftats av dig ändras statusen i SchoolSoft till ”Tackat ja” respektive ”Tackat nej”.
  • När vi mottagit din betalning ändras statusen på SchoolSoft till ”Betald”. Efter att antagningen är avslutad och alla kursplatser tillsatta skickas ett mejl med information om kursen och kursstarten till dig från kursansvarige. Vid utebliven inbetalning förlorar man studieplatsen.
  • När kursen är fulltecknad skickas ett meddelande ut till de sökande som vi tyvärr inte kunnat erbjuda en studieplats.