Kursplan Mer information | Alumni#socialpedagogkalix 


Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social verksamhet i kommun, region, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Andan som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor. Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik. Vi har en ständigt pågående dialog med och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att utbildningen är aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag.

Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
Utbildningsfakta: 2 år. Heltid. Distansstudier med träffar. 
Antagningskrav:
 Lägst gymnasiet.
Ansökan är öppen: 1 januari – 17 april
Frågor år 1: Helen Jakobsson | helen.jakobsson@kalixfolkhogskola.se
073-066 23 75
Instagram: @socialpedagogkalix

 

Utbildningens mål

Deltagaren ska ha gjort en personligt utvecklande resa och fått kunskaper
för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog i:

 • att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social varelse
  • att möta människor i förändring
  • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna
  • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
  • att arbeta med ett motiverande/lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
  • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback
  • att ha kunskap om olika samtalsmetoder och aktivt lyssnande.

Utbildningstid

Fyra terminer (80 veckor). Utbildningen startar varje höst i augusti.

Hösttermin 2023: 21 augusti till 22 december.
Vårtermin 2024: 2 januari till 31 maj.

Antagningskriterier

Behörighetskrav:

 • arbetslivserfarenhet från arbete med människor.
 • grundläggande behörighet för studier på högskola (se nedan)

Observera att endast sökande som uppfyller villkoren ovan går vidare i antagningsprocessen.

Rekommenderad ålder är 23 år men även sökande under 23 år kan komma att antas om de bedöms inneha livserfarenhet motsvarande vad som förväntas av den som är äldre än 23 år.

Stor vikt vid antagningen läggs vid ditt personliga brev samt de erfarenheter och framtidsmål som du presenterar i din CV.  En utbildning på folkhögskola bygger på att lära av varandra och lära tillsammans därför strävar vi efter att få en grupp som är så heterogen som möjligt. En mångfald av olika individer ger de största möjligheterna för deltagarna att utvecklas som individ tillsammans med andra. Lottning mellan likvärdiga sökande kan förekomma.

Grundläggande behörighet kan du uppnå genom något av följande:

 • Examensbevis, högskoleförberedande examenfrån gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen.
 • Examensbevis, yrkesexamenfrån gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen samt godkända betyg i kurserna engelska 6 samt svenska 2 och 3.
 • Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från Folkhögskolan som uppfyller omfattningskrav och innehållskrav för grundläggande behörighet till högskolestudier.
 • Slutbetygfrån gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen med minst de godkända kurser som krävs för grundläggande behörighet enligt UHR, vilket skiljer sig en aning åt beroende på vilket år Slutbetyget utfärdades.
 • Avgångsbetygfrån fullständig linje eller specialkurs, med minst 2 årskurser svenska och engelska.
 • Utländsk gymnasieutbildning med bedömning av UHR som säger att den ger grundläggande behörighet, samt betyg i kurserna svenska som andra språk 3 samt engelska 6.
 • Generell reell kompetensvilket innebär följande:

Intyg om arbete under minst 3 år på lägst halvtid efter 19 års ålder samt godkända betyg i svenska/svenska som andra språk A + B engelska A, matematik A och samhällskunskap A eller godkända betyg svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, b eller c, och samhällskunskap 1b.

Studieform

Distansstudier på heltid med 14 obligatoriska träffar på Kalix folkhögskola (3 dagar per tillfälle, sju gånger per läsår. Under träffarna anordnas föreläsningar och deltagarna jobbar i grupper med stora möjligheter att dela erfarenheter. Handledning och feedback sker likaså kontinuerligt och mestadels skriftligt. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform. Redovisning genom skriftliga inlämningsuppgifter. Skolan kan erbjuda kost och logi vid träffarna.

Utbildningens innehåll

 • Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter
 • Utveckling och socialisation
 • Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering
 • Kris och krishantering
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Perspektiv på sociala problem
 • Socialpedagogikens målgrupper
 • Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden
 • Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
 • Interkulturella perspektiv och heder
 • Fördjupningsarbete som redovisas skriftligt och muntligt
 • Fältstudier

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 3.000 kr det första läsåret, för visst läromedel, material, försäkringar och viss kost som ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Läsår 2 är avgiften 3.500 kr (under läsår 2 träffas vi på plats i Kalix en gång mer än i årskurs 1 varför matkostnaden blir aningen högre). Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt vandrarhem under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagarens ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs att deltagaren har

 • deltagit på träffarna
 • gjort samtliga uppgifter
 • gett feedback till sina gruppdeltagare
 • skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 • genomfört godkända fältstudier

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel.

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari–17 april. För att ansöka, klicka på denna länk

Observera att vi endast behandlar fullständiga ansökningar. För att din ansökan ska gå vidare i antagningsprocessen så skall samtliga efterfrågade dokument ska vara bifogade vid söktillfället:

 • Gymnasiebetyg (gymnasiet, Komvux eller folkhögskola)

OBS! Skicka de dokument som din skola har utfärdat. Vi godtar INTE utdrag från antagning.se

 • Eventuella betyg från eftergymnasial utbildning
 • Personbevis för studier (laddas ned hos Skatteverket)
 • Personligt brev
 • CV

Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker.

Komplettering av pågående kurser

Om du avser komplettera med betyg från pågående kurser, bifoga din studieplan där det tydligt ska framgå vilka kurser du läser och när de planeras vara klara. Komplettering av pågående kurser kan göras fram till 15:e juni.

Observera att komplettering endast kan göras när det gäller kurser som pågår. Betyg på redan avklarade kurser skall bifogas ansökan vid ansökningstillfället.

Kontakt/lärare

Utbildningsansvarig år 1 och lärare:
Helen Jakobsson | helen.jakobsson@kalixfolkhogskola.se | 073-066 23 75

Utbildningsansvarig år 2 och lärare:
Sara Blombäck | sara.blomback@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 73

Lärare:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med #socialpedagogkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!

 

Vår utbildning till socialpedagog ingår i föreningen BALSAM – Behandlingsutbildningarnas samarbetsorganisation. Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av medlemsskolorna i BALSAM. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlingspedagogiskt arbete.

 

Mer om yrket

Du kan läsa mer om yrket här.


Nyhetsbrev

Vill du få mejl om när nästa ansökningsperiod är igång, eller om liknande utbildningar? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev:

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.

 

Print Friendly, PDF & Email