Kursplan Mer information | Alumni#socialpedagogkalix 


Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social verksamhet i kommun, landsting, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Andan som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor. Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik. Vi har en ständigt pågående dialog med och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att utbildningen är aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag.

Utbildningens mål

Deltagaren ska ha gjort en personligt utvecklande resa och fått kunskaper
för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog i:
 att förstå människan ur olika perspektiv
 att möta människor i förändring
 att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling av barn, ungdomar och vuxna
 att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 att arbeta med ett lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 att arbeta med grupprocesser, ledarskap och i att ge och ta feedback

Utbildningstid

Fyra terminer (80 veckor). Utbildningen startar varje höst i augusti/september.

Antagningskriterier

Grundläggande behörighet för högskolestudier, alternativt yrkesexamen från gymnasieskolan. Vi ser gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet från arbete med människor på något sätt, styrkt med intyg och gärna vitsord. Goda kunskaper i svenska behövs eftersom vi använder högskolelitteratur och skriver två rapporter. Kursdeltagare ska ha datorvana och tillgång till dator.

Utöver hänsyn till grundkriterierna och annat som anses lämpligt försöker vi skapa en blandad deltagargrupp utifrån; ålder, kön, etnicitet, erfarenhet, bostadsort, mm. Om flera sökande anses jämbördiga, görs en lottning.

Studieform

Distansstudier på heltid med 14 obligatoriska träffar på Kalix folkhögskola (3 dagar per tillfälle, sju gånger per läsår. Under träffarna anordnas föreläsningar och deltagarna jobbar i grupper med stora möjligheter att dela erfarenheter. Handledning och feedback sker likaså kontinuerligt och mestadels skriftligt. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform. Redovisning genom skriftliga inlämningsuppgifter. Skolan kan erbjuda kost och logi vid träffarna.

Utbildningens innehåll

 Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter
 Utveckling och socialisation
 Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering
 Kris och krishantering
 Kommunikation och samtalsmetodik
 Perspektiv på sociala problem/avvikande beteenden
 Socialpedagogikens målgrupper
 Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden
 Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
 Mångfald, tolerans och integration
 Fördjupningsarbete som redovisas skriftligt och muntligt
 Fältstudier

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 2700kr per läsår, för visst läromedel och digitalt material. Viss kost ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagarens ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs att deltagaren har

 deltagit på träffarna
 gjort samtliga uppgifter
 gett feedback till sina gruppdeltagare
 skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 genomfört godkända fältstudier

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari – 15 april. Den kurs som börjar hösten 2020 är nu full och vi tar inte emot fler ansökningar. Är du intresserad av vår utbildning som startar 2021 så får du gärna fylla i din e-post här i rutan. Vi meddelar då när vi startar en ny ansökningsperiod eller om vi har andra nyheter inom utbildningens område.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev, CV och personbevis. När du klickar på personbevis, välj “Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev och CV? Tips här!

 

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel.

Kontakt/lärare

Utbildningsansvarig år 1, lärare samt utbildningsfrågor:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Utbildningsansvarig år 2 och lärare:
Sara Brännmark | sara.brannmark@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 73

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med #socialpedagogkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!

 

Socialpedagoger i media

Luleå gratistidning skriver om en tidigare deltagare

Vår utbildning till socialpedagog ingår i föreningen BALSAM – Behandlingsutbildningarnas samarbetsorganisation. Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av medlemsskolorna i BALSAM. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlingspedagogiskt arbete.

 

Mer om yrket

Du kan läsa mer om yrket här.