Entrén på Kalix folkhögskola

Socialpedagogutbildning med fördjupning i samtalsmetodik

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social verksamhet i kommun, region, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Andan som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor. Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik. Vi har en ständigt pågående dialog med och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att utbildningen är aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag.

 • Kurstid: 2024-08-19—2025-05-30.
 • Ansökan: Ansökan är stängd.
 • Ansökningsperiod: 
 • Antagningskrav: : Lägst godkänd gymnasieutbildning.
 • Studieform: 2 år, heltid.
 • Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1).
 • Träffveckor i Kalix: : v 36, 41, 47, 3, 9, 15 och 22-
 • Kontakt år 1: Helen Jakobsson | helen.jakobsson@kalixfolkhogskola.se 073-066 23 75.
 • Instagram: @socialpedagogkalix

Utbildningens mål

Deltagaren ska ha gjort en personligt utvecklande resa och fått kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog i:

 •  att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social varelse
 •  att möta människor i förändring
 •  att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna
 •  att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund
 •  att arbeta med ett motiverande/lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 •  att arbeta med grupprocesser, ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback
 •  att ha kunskap om olika samtalsmetoder och aktivt lyssnande.
Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola

Utbildningstid

Fyra terminer (80 veckor). Utbildningen startar varje höst i augusti.

Studieform

Distansstudier på heltid med 14 obligatoriska träffar på Kalix folkhögskola (3 dagar per tillfälle, sju gånger per läsår. Under träffarna anordnas föreläsningar och deltagarna jobbar i grupper med stora möjligheter att dela erfarenheter. Handledning och feedback sker likaså kontinuerligt och mestadels skriftligt. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform. Redovisning genom skriftliga inlämningsuppgifter. Skolan kan erbjuda kost och logi vid träffarna.

Antagningskriterier

Hittar du här >>

Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola

Utbildningens innehåll

 • Samhällsutveckling och socialpedagogikens rötter
 • Utveckling och socialisation
 • Grupprocesser, ledarskap och konflikthantering
 • Kris och krishantering
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Perspektiv på sociala problem
 • Socialpedagogikens målgrupper
 • Socialpedagogens yrkesroll, kompetens och verksamhetsområden
 • Metoder och verktyg i socialt/socialpedagogiskt arbete
 • Interkulturella perspektiv och heder
 • Fördjupningsarbete som redovisas skriftligt och muntligt
 • Fältstudier
Aulan på Kalix folkhögskola

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en kost- och serviceavgift på 3.500 kr per läsår, för visst läromedel, material, försäkringar och viss kost som ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt vandrarhem under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagarens ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs att deltagaren har

 • deltagit på träffarna
 • gjort samtliga uppgifter
 • gett feedback till sina gruppdeltagare
 • skrivit ett godkänt fördjupningsarbete
 • genomfört godkända fältstudier

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel

 

Sociala medier

Följ oss på Instagram med #socialpedagogkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!

Kontakt/lärare

Utbildningsansvarig år 1 och lärare:
Helen Jakobsson | helen.jakobsson@kalixfolkhogskola.se | 073-066 23 75

Utbildningsansvarig år 2 och lärare:
Sara Blombäck | sara.blomback@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 73

Lärare:
Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Vår utbildning till socialpedagog ingår i föreningen BALSAM – Behandlingsutbildningarnas samarbetsorganisation. Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av medlemsskolorna i BALSAM. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlingspedagogiskt arbete.

Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola