Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola

SFI

SFI vid Kalix Folkhögskola riktar sig till utlandsfödda med eller utan tidigare skolbakgrund. Kalix Folkhögskola har kurserna A, B, C och D.

Utbildningens syfte är att ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, och arbetsliv samt fortsatt studie inom SFI.

Att studera SFI på folkhögskola innebär att samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Utbildningsfakta: Vi har kurserna A, B, C och D.
Antagningskrav: Inga.
Datum: Vi tar emot deltagare året runt.
Form: Heltidsstudier på plats
Kontakt: Åsa Wallerström | asa.wallerstrom@kalixfolkhogskola.se | 072-401 31 88
Kontakt: Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se| 076-190 16 83
Kontakt: Jan Johansson | jan.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Kursens mål

  • utveckla individens insikt i hur man lär sig språk samt inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling
  • utveckla individens förmåga att läsa och skriva svenska
  • träna individens förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska

Vi förhåller oss till Skolverkets mål och kursplan.

SFI på Kalix Folkhögskola

Målgrupp

För att studera sfi ska du vara folkbokförd i Kalix kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år.

Kursens innehåll

  • Samtal och diskussioner
  • Praktiska moment
  • Digital teknik

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.

Entrén på Kalix folkhögskola