SFI vid Kalix Folkhögskola riktar sig till utlandsfödda utan, eller med kort, tidigare skolbakgrund.

Utbildningens syfte är att ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, och arbetsliv samt fortsatt studie inom SFI.

Kursens mål

  • utveckla individens insikt i hur man lär sig språk samt inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling
  • utveckla individens förmåga att läsa och skriva svenska
  • träna individens förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska

Målgrupp

För att studera sfi ska du vara folkbokförd i Kalix kommun och du ska ha fått ditt fullständiga personnummer. Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år.

Kursens innehåll

  • Grundläggande alfabetisering
  • Praktik
  • Digital teknik

Kontakt

Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83