Kalix folkhögskola följer Sveriges folkhögskolors riktlinjer för GDPR. Förenklat innebär det följande:

Syfte och ändamål för registrering

Folkhögskolan har uppgiftsskyldighet vilket innebär att vi måste ha deltagares personuppgifter för att kunna behandla ansökningar och deltagande i våra utbildningar. Detta sker i stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Du som inte blir antagen eller tackar nej till en utbildning

  • Dina personuppgifter sparas i Schoolsoft tills du själv tar bort uppgifterna där.

Du som blir antagen och tackar ja till en utbildning

  • Dina personuppgifter sparas i Schoolsoft tills du själv tar bort uppgifterna där. Du måste dock ha kvar dem under utbildningen och tills vi har skickat ut intyg till dig.
  • Eftersom intyg är en myndighetsutövning så måste vi arkivera intyg från utbildningen i 50 år. Vi arkiverar också protokoll från omdömessättningen även för de som väljer att inte få det utfärdat. Dokumenten gallras av vår administrativa personal och det är de som har tillgång till intygen.
  • Folkhögskolan kan vid behov dela dina personuppgifter med andra myndigheter, som t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa, CSN, SCB, den nationella betygsdatabasen och BEDA.
  • Folkhögskolan är statsbidragsfinansierad. Därför sparas alla personuppgifter för detta ändamål enligt bokföringslagen i 7 år enligt 7 kap. 2 § i bokföringslagen.
  • Vi har ett personuppgiftsbiträde i form av företaget Mirror med vilka vi har ett lagenligt avtal. Mirror sköter våra IT-ärenden.
  • Vi använder den digitala lärplattformen Google Cloud där deltagaren har ett eget konto. Googlekontot finns sparat under 1 år efter avslutade studier innan det stängs – om inte annat är överenskommet med kursansvarig. Här kan du läsa mer om åtagande enligt GDPR för Google Cloud Platform.

Vill du läsa mer om GDPR inom folkhögskolan så klickar du in till Sveriges folkhögskolors riktlinjer för GDPR.