Kalix folkhögskola följer Sveriges folkhögskolors riktlinjer för GDPR.

Syfte och ändamål för registreringen

Folkhögskolan har skyldighet att samla in och hantera personuppgifter i samband med ansökningar och deltagande i våra utbildningar och kursen. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden; Uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna sparas så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet vid insamlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Folkhögskolan är statsbidragsfinansierad och personuppgifter sparas i enlighet med Bokföringslagen.

Kalix folkhögskola använder Google Workspace for Education där Google är personuppgiftsansvariga.

Ansökan

Ansökan sker via SchoolSoft som är ett personuppgiftsbiträde för Kalix folkhögskola. Personuppgifterna hanteras av berörda lärare och administrativ personal.

Antagning

Vid antagning hanteras dina personuppgifter under hela din studietid av berörda lärare och administrativ personal samt av Kalix folkhögskolas personuppgiftsbiträdet, Mirror. Vid behov delas dina personuppgifter med andra myndigheter som t.ex CSN, SCB och Folkbildningsrådet.

Här kan du läsa mer om Google Workspace for Education enligt GDPR.

Intyg

Intyg är en myndighetsutövning och hanteras och arkiveras enligt Arkivlagen.

Skyddad identitet

Du ansvarar själv för att informera skolan om din skyddade identitet.


Vill du läsa mer om GDPR inom folkhögskolan så klickar du in till Sveriges folkhögskolors riktlinjer för GDPR.

Uppdaterat 20220322