Personal på Kalix Folkhögskola

Rektor och skolchef

Daniel Nilsson | daniel.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 076-492 44 04

Biträdande rektor

Helena Andersson | helena.andersson@kalixfolkhogskola.se  | 070-190 15 70

Ordförande

Sven Tornberg | sven.tornberg@sv.se| 076 – 118 59 04

Expedition och administration

Generella frågor: info@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10 eller 070-190 15 68
Ekonomi: Mariia Chernova | mariia.chernova@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10
Administration:  Annica Fredriksson | annica.fredriksson@kalixfolkhogskola.se | 0923-666 10
Lärarassistent: Maria Andersson  | maria.andersson@kalixfolkhogskola.se | 076- 190 16 82

Fastighetsansvarig

Jimmy Johansson | jimmy.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 66
Felanmälan eller frågor om fastigheterna: fastighet@kalixfolkhogskola.se

Konferens

Bokningar: konferens@kalixfolkhogskola.se

Kurator

Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

Köket, lokalvårdare

Kontaktperson, kock: Carina Strömberg | carina.stromberg@kalixfolkhogskola.se| 0923 – 666 26

Specialpedagog

Helena Andersson | helena.andersson@kalixfolkhogskola.se  | 070-190 15 70

Vandrarhem

Generella frågor: vandrarhem@kalixfolkhogskola.se  | 076-190 70 77 | Läs mer här om vandrarhemmet
Ansvarig: Jimmy Johansson | jimmy.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 66

Webbansvarig

Jan Johansson  | jan.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Sociala medier

Jan Johansson  | jan.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69
Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83

Utbildningar – kursansvariga

Allmän kurs

Kursansvarig på plats i Kalix: Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71
Kursansvarig distans: Arvid Sandberg | arvid.sandberg@kalixfolkhogskola.se | 076 190 91 16
Socialpedagog: Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71
Deltagarstödjare: Ann-Catrine Lindbäck | ann-catrine.lindback@kalixfolkhogskola.se | 073 063 15 62
Lärare: Helena Andersson | helena.andersson@kalixfolkhogskola.se  | 070-190 15 70
Lärare: Kristina Nilsson | kristina.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64
Lärare: Arvid Sandberg | arvid.sandberg@kalixfolkhogskola.se | 076 190 91 16
Lärare: Patrik Mörée | patrik.moree@kalixfolkhogskola.se | 070 231 37 35

Artist och musiker

Lärare: Niklas Wiik | niklas.wiik@kalixfolkhogskola.se| 072-223 77 98

Film- och serieproduktion

Lärare: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

Hantverk

Lärare: Marie-Louise Blanksvärd Andersson | marie-louise.b.andersson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 69

Journalistutbildningen

Lärare: Linda Danhall  | linda.danhall@kalixfolkhogskola.se | 076-190 48 85

Kreativt skrivande

Lärare: Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620

Resan mot bilderboken

Lärare, författarspåret: Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070 666 1620
Lärare, illustratörspåret: Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83

Socialpedagog

Lärare & kursansvarig år 1: Helen Jakobsson | helen.jakobsson@kalixfolkhogskola.se | 073-066 23 75
Lärare & kursansvarig år 2: Rose-Marie Rosendahl | rose-marie.rosendahl@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 65
Lärare: Ann-Christin Hofverberg Jacobsson | a-c.h.j@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 61

 

Övriga utbildningar

 SFI

Lärare: Åsa Wallerström | asa.wallerstrom@@kalixfolkhogskola.se | 072 – 401 31 88
Lärare: Jan Johansson | jan.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Lärare: Jan Johansson | jan.johansson@kalixfolkhogskola.se | 070-666 12 69

Personal på Kalix Folkhögskola
Personal på Kalix Folkhögskola
Aulan på Kalix Folkhögskola
Vandrarhemmet på Kalix Folkhögskola
Älvgården på Kalix Folkhögskola
Personal på Kalix Folkhögskola
Kalix Folkhögskola
Personal på Kalix Folkhögskola
Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola