Journalistutbildningen på Kalix Folkhögskola

 

Journalistutbildningen

Har du ett brinnande intresse för samhällsfrågor? Är du vetgirig och intresserad av andra människor? Vill du ha svar på det som ligger under ytan? Då ska du söka till oss!

Journalister har nog aldrig varit så viktiga som idag. Vi omges av ständigt av ett flöde av nyheter och information överallt där vi befinner oss. Men också desinformation och budskap med en dold agenda. Därför behövs du som vill vara med och ansvara för att medborgarna tar del av en korrekt bild av samhället. Du är viktig för demokratin! 

 • Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
 • Studieform: Distansstudier med träffar.
 • Utbildningstid: 2 år, heltid. Start höst, ojämna år.
 • Hösttermin: 21 augusti – 22 december 2022
 • Vårtermin: 2 januari – 31 maj 2023
 • Träffar Kalix år 1: vecka 38, vecka 46 och vecka 21.
 • Träffar Kalix år 2: tre stycken fastställs senare.
 • Praktik: Fyra veckor under år ett och tolv veckor under år två.
 • Antagningskrav: Lägst godkänd gymnasieutbildning.
 • Ansökningsperiod:
 • Kursansvarig: Linda Danhall | linda.danhall@kalixfolkhogskola.se | 076 190 48 85

Utbildningens mål

Vår tvååriga yrkesutbildning “Journalistutbildningen” ska, i folkbildningens anda, ge dig de rätta verktygen för att kunna arbeta som journalist på nyhetsredaktioner runt om i Sverige. Utbildningen sker i stor utsträckning via modern distansteknik och innehåller tre träffveckor under år ett och två träffveckor år två. Första året är ett basår där tyngdpunkten ligger på grunderna i det journalistiska hantverket och journalistikens roll i samhället. År två består av fördjupande uppgifter inom olika genrer och publiceringskanaler.

Kalix Folkhögskola har utbildat journalister sedan 1970-talet och har ett högt anseende inom mediebranschen. En av våra största målsättningar är att du ska ha fått praktisk erfarenhet under utbildningens gång, varför utbildningen innehåller fyra praktikveckor under år ett och tolv praktikveckor under år två.  Allt för att du ska ha en god grund att stå på inför ditt kommande yrke och ha möjlighet att skapa ett upparbetat nätverk inom branschen. 

Journalistutbildningen på Kalix Folkhögskola

Antagningskriterier

Utbildningen är eftergymnasial och kräver treårigt gymnasium eller motsvarande. För att lyckas med utbildningen bör du vara nyfiken, ha en god allmänbildning och mycket god svenska. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga då utbildningen innehåller en hel del samarbete i olika gruppkonstellationer. Vi förutsätter också att du har tillgång till dator med god uppkoppling och likaså god datorvana, eftersom en stor del av utbildningen sker via distansteknik.

Körkort är ofta ett branschkrav därför är det en fördel om du har minst B-körkort.

Antagning till utbildningen sker via ett ansökningsförfarande och intervjuer via nätet. För att hålla en hög kvalitet i utbildningen erbjuder vi endast 15 studieplatser. 

Utbildningstid

80 veckor fördelat på två läsår.  

Journalistutbildningen på Kalix Folkhögskola

Innehåll

Utbildningen innehåller följande delar:
 • Journalistens roll och det demokratiska uppdraget
 • Källkritik
 • Lagar och etiska regler för journalisterna
 • Det journalistiska språket
 • Olika genrer inom och utanför nyhetsjournalistiken
 • Metoder inom undersökande journalistik
 • Journalistiskt användande av sociala medier
 • Bildjournalistik
 • Radio med inriktning på nyhetsinslag
 • Rörlig bild med inriktning på webb- och nyhetsinslag
 • Jobba redaktionellt
 • Fältstudier och praktik
 • Slutarbete
 • Praktiken består av totalt 16 veckor. Fyra veckor under år ett och tolv veckor under år två.
Journalistutbildningen på Kalix Folkhögskola

Studieform

Utbildningen går på distans och är en heltidsutbildning med sex obligatoriska träffar (fem dagar per träffvecka). Praktiska övningar varvas med teori, studiebesök samt föreläsningar av kursledare och yrkesverksamma gästlärare. Mycket av arbetet under utbildningen bygger på grupparbeten. Digitala lektioner, handledning och feedback sker även kontinuerligt över nätet mellan träffarna. 

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material, studiebesök samt vissa måltider vid träffen i Kalix.

Om du blir erbjuden en plats vid utbildningen så ska du bekräfta din plats inom det datum du får i platserbjudandet. Då ska även serviceavgiften betalas. 2023 är avgiften 3350kr/år.

Litteratur

För att kunna genomföra utbildningen behöver du också själv införskaffa kurslitteratur och du får en lista över detta vid kursstart. En del litteratur finns på bibliotek och att köpa begagnat, en del måste du köpa nytt.

Boende

Välkommen att boka boende på vårt fina, vandrarhem under de fysiska träffarna på skolan.

Intyg

Efter avslut och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs: 

 • närvaro under träffar och digitala lektioner 
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter, skrivuppgifter likväl som feedback till kurskamrater 
 • genomfört godkända fältstudier och praktik

Utbildningsnivå

Utbildningen är eftergymnasial. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida

Ansökan

Stängd

Kontakt

Kursansvarig: Linda Danhall linda.danhall@kalixfolkhogskola.se | 076 190 48 85

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923 666 10 

Journalistutbildningen på Kalix Folkhögskola