Film- och serieproduktion på Kalix folkhögskola

Film- och serieproduktion

Brinner du för film och TV-serier, att berätta en story och att arbeta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial? Då är detta en utbildning för dig! Filmindustrin är en oerhört spännande bransch där du verkligen får möjlighet att låta kreativiteten flöda. Inom produktion av film och TV-serier arbetar man som regel i team där olika specialiserade yrkesroller samarbetar. Därför är det viktigt att du får möjlighet att testa på olika yrkesfunktioner under din tid hos oss. Vilka yrkesroller finns det inom Film & TV produktion och hur fungerar den Svenska Film och TV branschen?
Yrkesnämnden för Film och TV har utarbetat ett material du inte hittar någon annanstans. Lär Dig mer: www.ynft.se Idag finns ett stort behov av kompetenta medarbetare inom flera olika yrkesfunktioner mot film och serieproduktion. Den svenska film- och Tv-branschen är inne i ett mycket expansivt skede där nya människor behövs för att täcka det ökande personalbehovet.

 • Kurstid: 2024-08-12—2025-06-05
 • Ansökan: Sena ansökningar efter 3/6 kan göras via Schoolsoft och antagning sker i mån av lediga platser. klicka på denna länk >>
 • Antagningskrav: Lägst godkänd gymnasieutbildning.
 • Studieform: Distansstudier med träffar.
 • Utbildningstid: 1 år, heltid.
 • Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1).
 • Hösttermin: 2024 08 26 – 2024 12 20
 • Vårtermin: 2025 01 07 – 2025 06 13
 • Träffveckor i Kalix: v 35, 41, 47, 6 och 13.
 • Kontakt: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62.
 • Instagram: @filmochserieproduktion_kalix

Antagningskriterier

Utbildningen är eftergymnasial och kräver 3-årigt gymnasium eller motsvarande. All undervisning sker på svenska så du måste kunna kommunicera på god svenska i tal och skrift. Det är viktigt att du kan samarbeta med andra och att du själv anser att lärande bäst sker i grupp. Du behöver också snabbt kunna anpassa dig efter nya förutsättningar och i nya gruppkonstellationer. Körkort är ett branschkrav varför det är en fördel om du har minst B-körkort. Antagning till utbildningen sker via intervjuer, antingen på plats eller via digital teknik. För att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen erbjuder vi endast 16 studieplatser.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen hos oss är att ge en bred grundläggande teoretisk kunskap och praktisk kännedom om yrkesroller och arbetssätt inom produktion av dramatiserad långfilm och TV-serier. Utbildningen är upplagd i ett antal veckor på plats i Kalix där vi mestadels arbetar praktiskt i workshopform och på distans där du under utbildningen också praktiserar hos produktionsbolag eller teknikuthyrningsbolag för att nå nödvändiga förkunskaper i praktiskt produktionsarbete, olika yrkesroller och den teknik som används.

  Film- och serieproduktion på Kalix Folkhögskola

  Exempel på klassproduktion >>

  Denna modell möjliggör också att du jämsides med utbildningen får möjlighet att skapa dig goda kontakter i den bransch som du senare kommer att jobba inom.

  Eftersom utbildningen till stor del läses på distans kan du vara bosatt var som helst i landet, däremot behöver du närvara vid de träffar som äger rum på skolan några gånger per år. Du behöver också befinna dig på en plats där du har möjlighet att få praktik.  Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i film och serieproduktion inom respektive yrkesfunktion.

  Kalix folkhögskola är känd för sina oerhört generösa lokaler, studios och redigeringsrum som verkligen bjuder in till filmskapande när du deltar under träffar. Här får du all möjlighet att använda din kreativitet tillsammans med andra.

  Inom folkbildningen är en viktig del av utbildningen att arbeta i grupp och den pedagogiska modellen utgår därför ifrån att lärande bäst sker i gemenskap med andra.

   

  Film- och serieproduktion på Kalix Folkhögskola
  Film- och serieproduktion på Kalix Folkhögskola

  Kostnader och utrustning

  Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material samt viss kost under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för övrig litteratur, resor och logi vid träffarna tillkommer.

  För att genomföra en del av distansuppgifterna ansvarar du själv för den utrustning som krävs.

  Läs mer om aktuella kostnader och utrustning här.

  Utbildningsnivå

  Eftergymnasial.

  Utbildningstid och studieform

  Två terminer (40 veckor).

   Under träffveckorna arbetar vi i workshopform med olika praktiska och teoretiska moment under handledning av lärare på skolan och yrkesverksamma gästlärare från branschen.

  Vid dessa tillfällen övas även samarbete mellan olika yrkesroller då i princip all produktion i branschen sker i team.

  Handledning och feedback sker även kontinuerligt över nätet. Mellan träffarna sker undervisningen via en digital plattform som skolan använder sig av.

  Film- och serieproduktion på Kalix Folkhögskola
  Film- och serieproduktion på Kalix Folkhögskola

  Utbildningens innehåll

  • Producentens yrkesroll och arbetsmetodik
  • Produktionsledaren, produktionskoordinator och produktionsassistent yrkesroll och arbetsgång
  • Platschef, platsletare/location finders
  • A, B och C Fotografens yrkesroll och arbetsmetodik ute på fält och i studio
  • DIT yrkesroll och arbetssätt
  • Elektriker/ljussättares yrkesroll och arbetsmetodik
  • A och B ljudteknikers yrkesroll och arbetsmetodik
  • FAD roll och arbetssätt
  • Scenografens, rekvisitörens, attributörens arbetssätt och yrkesroll
  • Kostymören och maskörens arbetsmetodik
  • Kunskaper om filmens uppbyggnad. Förståelse kring hur en film byggs upp…
  • Kunskap om övriga vanligtvis förekommande yrkesfunktioner inom en produktion och förståelsen och respekten för samtliga yrkesfunktioner inom den aktuella produktionen som måste finnas för en så kostnadseffektivt och arbetsmiljömässigt genomförande av produktionen som möjligt. Deltagarna kommer även under träffarna i Kalix att få testa på olika yrkesfunktioner.
  • Teknikhantering och orientering inom den fackterminologi som används i branschen och olika arbetssätt.
  • Filmanalyser genomförs inom olika yrkesområden i syfte att ge en konkret bild av hur manus, regi, foto, ljus, ljud och medverkande tillsammans påverkar innehållet i den färdiga produktionen
  • Lagar, Upphovsrätt, Anställningsvillkor, Arbetarskydd, Hållbar filmproduktion.
  • Arbetsplatsförlagd praktik 10 veckor

  Antagningskriterier

  Utbildningen är eftergymnasial och kräver 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
  All undervisning sker på svenska så du måste kunna kommunicera på god svenska i tal och skrift
  Det är viktigt att du kan samarbeta med andra och att du själv anser att lärande bäst sker i grupp.
  Du behöver också snabbt kunna anpassa dig efter nya förutsättningar och i nya gruppkonstellationer.
  Körkort är ett branschkrav varför det är en fördel om du har minst B-körkort. Antagning till utbildningen sker via intervjuer, antingen på plats eller via digital teknik. För att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen erbjuder vi endast 16 studieplatser.

  Träffveckor

  Träffveckorna startar på måndagar och avslutas i samband med lunch på fredag

  Deltagare kommer bokas in för övernattning på Vandrarhemmet eller relevant alternativ. Deltagare erhåller frukost om de övernattar hos oss samt lunch.

  Deltagare erhåller för och eftermiddagskaffe, på eftermiddagarna ges möjlighet för deltagarna att göra smörgåsar i matsalen i samband med fika ca kl 15.

  Intyg

  Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs:

  • närvaro under träffar
  • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter: egna uppgifter och gruppuppgifter likväl som feedback till kurskamrater
  • genomfört godkänd praktik

  Studiemedel

  Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel.

  Kontakt

  Kursansvarig och lärare: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

  Film- och serieproduktion på Kalix folkhögskola