Brinner du för film och TV-serier, att berätta en story och att arbeta med olika effekter med hjälp av rörligt bildmaterial? Då är detta en utbildning för dig! Filmindustrin är en oerhört spännande bransch där du verkligen får möjlighet att låta kreativiteten flöda. Inom produktion av film och TV-serier arbetar man som regel i team där olika specialiserade yrkesroller samarbetar. Därför är det viktigt att du får möjlighet att testa på olika yrkesfunktioner under din tid hos oss. Idag finns ett stort behov av kompetenta medarbetare inom flera olika yrkesfunktioner mot film och serieproduktion, så framtiden ser därför ljus ut för de som väljer filmindustrin som sitt framtida yrkesfält. 

Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
Utbildningsfakta: 1 år. Distansstudier med träffar.
Träff: Kalix v.33, v.39, v.45, v.4, v.11, v.18.
Heltid: 15 augusti 2022 – 2 juni 2023 (uppehåll 24 december-1 januari).
Antagningskrav: Lägst gymnasiet.
Ansökan är öppen: 1 januari – 1 juni 2022
Frågor: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62
Instagram: @filmochserieproduktion_kalix

Utbildningens mål

Målet med utbildningen hos oss är att ge en bred grundläggande teoretisk kunskap och praktisk kännedom om yrkesroller och arbetssätt inom produktion av dramatiserad långfilm och TV-serier. Utbildningen är upplagd i ett antal veckor på plats i Kalix där vi mestadels arbetar praktiskt i workshopform och på distans där du under utbildningen också praktiserar hos produktionsbolag eller teknikuthyrningsbolag för att nå nödvändiga förkunskaper i praktiskt produktionsarbete, olika yrkesroller och den teknik som används. Denna modell möjliggör också att du jämsides med utbildningen får möjlighet att skapa dig goda kontakter i den bransch som du senare kommer att jobba inom.  Eftersom utbildningen till stor del läses på distans kan du vara bosatt var som helst i landet, däremot behöver du närvara vid de träffar som äger rum på skolan några gånger per år. Du behöver också befinna dig på en plats där du har möjlighet att få praktik.  Utbildningen är yrkesförberedande och ger efter genomgången utbildning nödvändiga kunskaper för att arbeta som assistent i film och serieproduktion inom respektive yrkesfunktion.

Kalix folkhögskola är känd för sina oerhört generösa lokaler, studios och redigeringsrum som verkligen bjuder in till filmskapande när du deltar under träffar. Här får du all möjlighet att använda din kreativitet tillsammans med andra.

Inom folkbildningen är en viktig del av utbildningen att arbeta i grupp och den pedagogiska modellen utgår därför ifrån att lärande bäst sker i gemenskap med andra.

Utbildningen innehåller följande delar:

 • Gruppdynamik och teamwork
 • Manuskript, dramaturgi och manusnedbrytning
 • Produktionsplanering och budgetering
 • Förproduktion
 • Bildberättande
 • Foto, El, Ljus, Ljud
 • Scenografi och rekvisita
 • Platsrek och inspelningsmiljöer
 • Redigering och ljudefterbearbetning
 • Kunskap om olika yrkesfunktioner
 • Terminologi och fackspråk
 • Praktik
 • Avtalsvillkor och arbetarskydd för branschen

Utbildningstid

Två terminer (40 veckor). 15 augusti 2022 – 2 juni 2023 (uppehåll 17 december-8 januari).

Antagningskriterier

Utbildningen är eftergymnasial och kräver 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Det är viktigt att du kan samarbeta med andra och att du själv anser att lärande bäst sker i grupp. Du behöver också snabbt kunna anpassa dig efter nya förutsättningar och i nya gruppkonstellationer. Körkort är ett branschkrav varför det är en fördel om du har minst B-körkort. Antagning till utbildningen sker via intervjuer, antingen på plats eller via digital teknik. För att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen erbjuder vi endast 16 studieplatser.

Studieform

Utbildningen går på distans och är på heltid med 6 obligatoriska träffveckor (5 dagar per tillfälle).

Under träffveckorna arbetar vi i workshopform med olika praktiska och teoretiska moment under handledning av lärare på skolan och yrkesverksamma gästlärare från branschen.

Vid dessa tillfällen övas även samarbete mellan olika yrkesroller då i princip all produktion i branschen sker i team.

Handledning och feedback sker även kontinuerligt över nätet. Mellan träffarna sker undervisningen via en digital plattform som skolan använder sig av.

Utbildningens innehåll

 • Producentens yrkesroll och arbetsmetodik
 • Produktionsledaren, produktionskoordinator och produktionsassistent yrkesroll och arbetsgång
 • Platschef, platsletare/location finders
 • A, B och C Fotografens yrkesroll och arbetsmetodik ute på fält och i studio
 • DIT yrkesroll och arbetssätt
 • Elektriker/ljussättares yrkesroll och arbetsmetodik
 • A och B ljudteknikers yrkesroll och arbetsmetodik
 • FAD roll och arbetssätt
 • Scenografens, rekvisitörens, attributörens arbetssätt och yrkesroll
 • Kostymören och maskörens arbetsmetodik
 • Kunskaper om filmens uppbyggnad. Förståelse kring hur en film byggs upp…
 • Kunskap om övriga vanligtvis förekommande yrkesfunktioner inom en produktion och förståelsen och respekten för samtliga yrkesfunktioner inom den aktuella produktionen som måste finnas för en så kostnadseffektivt och arbetsmiljömässigt genomförande av produktionen som möjligt. Deltagarna kommer även under träffarna i Kalix att få testa på olika yrkesfunktioner.
 • Teknikhantering och orientering inom den fackterminologi som används i branschen och olika arbetssätt.
 • Filmanalyser genomförs inom olika yrkesområden i syfte att ge en konkret bild av hur manus, regi, foto, ljus, ljud och medverkande tillsammans påverkar innehållet i den färdiga produktionen
 • Lagar, Upphovsrätt, Anställningsvillkor, Arbetarskydd, Hållbar filmproduktion.
 • Arbetsplatsförlagd praktik 10 veckor

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift på 5000kr per år för visst läromedel, digitalt material samt viss kost ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för övrig litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under de fysiska träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Utrustning

För att genomföra en del av distansuppgifterna ansvarar du själv för den utrustning som krävs för att kunna kommunicera via nätet och göra enklare redigering, filma, ta stillbilder. Du måste också väl känna till hur din teknik fungerar och ha goda kunskaper i att hantera dina egna programvaror.

Den professionella teknik som i samband med träffarna i Kalix behövs för genomförande av workshops ansvarar vi för.

Det finns oändligt med teknik och olika praktiska verktyg som används inom olika yrkesfunktioner och mitt tips är att du väntar tills kursen har kommit igång innan du gör en bedömning av vad just du behöver.

En väl fungerande mobilkamera med HD kvalitet räcker gott och väl i början, tänk på att filmer tar ganska mycket utrymme i mobilen. Det som många först får behov av är att köpa en extern hårddisk till datorn då filmat material tar mycket plats.

När det gäller redigering går vi genom Adobes Premiere Pro. Du får studentpris på det om du är antagen.

Kapaciteten hos din dator är avgörande för hur snabbt och smidigt du kommer att kunna arbeta med videoredigering i Adobe Premiere Pro. Premiere Pro fungerar lika bra på Mac som i Windowsdatorer. Som hjälp att bedöma vilka specifikationer datorn behöver ha för att klara av att köra programvaran fullt ut går du in på denna länk.

För att våra videomöten ska fungera så behöver din uppkoppling till internet fungera bra. Du kan gå in och mäta din kvalitet på Bredbandskollen.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs:

 • närvaro under träffar
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter: egna uppgifter och gruppuppgifter likväl som feedback till kurskamrater
 • genomfört godkänd praktik

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel.

Träffar

Träffveckorna 2021/2022 är planerade enligt följande: v.33, v.39, v.45, v.4, v.11, v.18.

Boka gärna boende i vårt vandrarhem: mer information här.

Kontakt

Kursansvarig & lärare: Anders Durvall | anders.durvall@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 62

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari – 1 juni. Efter sista ansökningsdag sker kompletterande antagningar beroende på om lediga platser finns. Kursansvarig har mer information, se nedan för kontaktuppgifter.  Här kan du se tips när du söker. För att ansöka, klicka på denna länk.

Skriv gärna upp dig på att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du mejl när vi öppnar igen, nästa år, för nya ansökningar.

 

Exempel på videos som tidigare deltagare har gjort

Fler exempel här (LA) och här (Socped). 

Nyhetsbrev

Vill du få mejl om när nästa ansökningsperiod är igång, eller om liknande utbildningar? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev:


 

Filmuppgift på en träff i Kalix 2020

 

Exempel på klassproduktion: