Entrén på Kalix folkhögskola

Erasmusprojektet

Det är med entusiasm och stor glädje vi meddelar att Kalix Folkhögskola deltar i ett gränsöverskridande Erasmusprojekt med Internationella samiska filminstitutet (ISFI) och Samiska Utbildningsinstitutet (SAKK). Tillsammans skapar vi ett kapacitetsbyggande program och möjligheter i den samiska filmindustrin med utvecklande samarbeten mellan utbildningar inom filmsektorn.

Genom delaktighet i Erasmus+ projekt skapar vi möjligheter att förse unga deltagare med praktiktillfällen inom stora samiska filmproduktioner. Praktikdeltagarna får möjlighet att ta del av erfarenheter från experter inom branschen och tillhandahålla sig egna praktiska erfarenheter genom att delta aktivt i filmskapandet.

Programmets fokus är nätverkande, delandet av kunskaper och att öka möjligheterna till gränsöverskridande samarbete inom filmutbildningar inom Sápmi-regionen. Med sig får deltagarna en ökad förståelse för den samiska filmindustrin och dess unika kultur och egenskaper. Projektet skapar en innovativ praktikmodell inom samisk film för såväl samiska som icke-samiska ungdomar.

Vi kommer snart med information gällande ansökan till denna unika möjlighet.

Det här samarbetet är samfinansierat med/finansierat av Europeiska unionen.

We are thrilled to announce a cross-border collaboration between the International Sámi Film Institute, Sámi Education Institute, and Kalix Folkhögskola. Together, we will create a Capacity-building program in the Sámi film industry and develop cooperation partnerships in film education!

As a part of the Erasmus+ project we will provide Youths traineeship opportunities in big Sámi film productions. Trainees will have the opportunity to learn from industry experts and gain hands-on experience in the world of filmmaking.

The program will focus on sharing knowledge, networking, and strengthening the borderless collaboration in film education in the Sámi region. The trainees will gain an increased understanding of the Sámi film industry and its unique features. With this, the program is also piloting an innovative traineeship program model for Sámi film productions for both Sámi and non-Sámi youths.

Stay tuned for updates when the call opens to apply for this unique trainee opportunity.

This collaboration is co-funded by the European Union.

Mii álggahat rájárastildeaddji ovttasbarggu gaskal Internášunála Sámi Filbmainsituhta, Sámi oahpahusguovddáža ja Kalix Folkhögskola. Ovttasráđiid mii hábmegoahttit ovttasbarggu filbmaoahppus ja hábmet kapasiteahtahuksenprográmma Sámi filbmaindustriijii.

Farga mii fállat nuoraide Erasmus + prošeavtta bokte hárjehallansajiid stuorra Sámi filbmaprodukšuvnnain gos nuorat besset vásihit filbmamáilmmi ja oahppat eanet filbmabarggu birra filbmačehppiin.

Farga šaddá vejolaš ohccat oahpahallisaji. Čuovo mielde!

Europa Uniovdna lea ruhtadan osiid ovttasbarggus.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on aloittanut rajat ylittävän yhteistyön Kansainvälisen saamelaisen elokuvainstituutin ja Kalixin kansanopiston kanssa. Kehitämme elokuvakoulutuksen yhteistyötä saamelaisalueella sekä pilotoimme kapasiteetin kehittämisohjelman saamelaiselokuva-alalla. Osana yhteistä Erasmus+ hanketta tarjoamme nuorille mahdollisuutta hakea harjoitteluun saamelaisiin elokuvatuotantoihin.

 Pysy kuulolla! Haku harjoitteluun avautuu lähitulevaisuudessa!

 Tämä yhteistyö on Euroopan Unionin osarahoittama.

Eramus på Kalix folkhögskola

Workshop i kortfilmsproduktion

Under vecka 11 genomfördes workshops i kortfilmsproduktion. Deltagare och lärare från Finland och Sverige i mixade team och yrkesroller samarbetade i team. Under veckan genomfördes även studiebesök hos Filmpool Nord och IRIS-film i Luleå.

Workshopen är del av det 2 åriga ERASMUS+ projekt vi är en del av som syftar till att utveckla utbildningar för filmarbetare med inriktning mot produktion av långfilmer och TV serier i norra delarna av Sverige, Norge och Finland och förse den expanderande Samiska filmbranschen med nya filmarbetare.

Projektet är ett samarbete mellan SOG/SAKK, ISFI och Kalix folkhögskola

https://www.sogsakk.fi/en/Projects/Sámi-film-industry-and-media-education–project

https://isfi.no

https://www.kalixfolkhogskola.se/film-och-serieproduktion-2/

Logo Kalix folkhögskola
EU logo från Eramusprojektet på Kalix folkhögskola
Internationella samiska filminstitutet logo på Kalix folkhögskolas erasmusprojekt
Samiska Utbildningsinstitutet logo på Kalix folkhögskolas Erasmusprojekt
Aulan på Kalix Folkhögskola