Till flera utbildningar på Kalix Folkhögskola ska du skicka med ett personligt brev och till vissa även ett CV.

Det är viktigt att du vet skillnaden på ett CV och ett personligt brev. Här finns en bra förklaring på vad ett personligt brev ska innehålla och på vad ett CV är.

Till flera utbildningar har vi fler sökande än vad det finns platser. Kom-i-håg att skriva om din bakgrund och varför du vill gå utbildningen. Vi tar hänsyn till detta vid antagningen, samt folkhögskolans syfte.