SMF med språkstöd på Kalix Folkhögskola

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) med språkstöd

Kan studier vara en väg för dig till att få ett arbete i Sverige? Vill du få en överblick vilka utbildningar som finns samt vad du behöver göra för att kunna söka dem? Vill du få kunskaper om vilka yrken som finns och hur utbildningsvägen till de olika yrkena ser ut? Då kan det här vara kursen för dig.

  • Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
  • Utbildningsfakta: Löpande intag från 14 september 2022 med start onsdagar
  • Krav: Du har fyllt 16 år och ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Du saknar grund- eller gymnasiebetyg.
  • Kursansvarig: Rose-Marie Rosendahl | rose-marie.rosendahl@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 65
  • Mentor/socialpedagog: Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71
  • Instagram: @allmankalix

Kursens mål

● Öka självkänslan, självförtroendet, motivationen och framtidstron
● Göra en plan för framtiden
● Få en bild av olika yrken och utbildningsvägarna till dem
● Att utveckla kunskaperna i svenska både muntligt och skriftligt
● Fixa ett bra CV
● Öka kunskaperna om arbetslivet i Sverige
● Gå vidare till studier eller arbete/praktik

Målgrupp

Du har fyllt 16 år och ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Du har ett annat modersmål än
svenska men kan så pass mycket svenska muntligt och skriftligt att du kan tillgodogöra dig kursen.

Ansökan sker via din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Studiemotivation Kalix Folkhögskola

Kursens innehåll

Kursens innehåll kan variera beroende på dina egna intressen och önskemål. Fokus ligger på att
underlätta steget till studier eller arbete/praktik.

● Träna på svenska
● Kompetensinventering/kartläggning, upprätta och följa upp individuella handlingsplaner
● Yrkesorientering
● Studiebesök på skolor och arbetsplatser
● Öva på anställningsintervju
● Skapande verksamhet
● CV-skrivning
● Friskvård

SMF med språkstöd på Kalix Folkhögskola