Entrén på Kalix folkhögskola

Socialpedagogutbildningen – Antagningskriterier

 

Behörighetskrav:

 • arbetslivserfarenhet från arbete med människor.
 • grundläggande behörighet för studier på högskola (se nedan)

Observera att endast sökande som uppfyller villkoren ovan går vidare i antagningsprocessen.

Rekommenderad ålder är 23 år men även sökande under 23 år kan komma att antas om de bedöms inneha livserfarenhet motsvarande vad som förväntas av den som är äldre än 23 år.

Stor vikt vid antagningen läggs vid ditt personliga brev samt de erfarenheter och framtidsmål som du presenterar i din CV.  En utbildning på folkhögskola bygger på att lära av varandra och lära tillsammans därför strävar vi efter att få en grupp som är så heterogen som möjligt. En mångfald av olika individer ger de största möjligheterna för deltagarna att utvecklas som individ tillsammans med andra. Lottning mellan likvärdiga sökande kan förekomma.

 Grundläggande behörighet kan du uppnå genom något av följande:

 • Examensbevis, högskoleförberedande examen från gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen.
 • Examensbevis, yrkesexamen från gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen samt godkända betyg i kurserna engelska 6 samt svenska 2 och 3.
 • Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från Folkhögskolan som uppfyller omfattningskrav och innehållskrav för grundläggande behörighet till högskolestudier.
 • Slutbetyg från gymnasieskolan eller Vuxenutbildningen med minst de godkända kurser som krävs för grundläggande behörighet enligt UHR, vilket skiljer sig en aning åt beroende på vilket år slutbetyget utfärdades.
 • Avgångsbetyg från fullständig linje eller specialkurs, med minst 2 årskurser svenska och engelska.
 • Utländsk gymnasieutbildning med bedömning av UHR som säger att den ger grundläggande behörighet, samt betyg i kurserna svenska som andra språk 3 samt engelska 6.
 • Generell reell kompetens vilket innebär följande:

Intyg om arbete under minst 3 år på lägst halvtid efter 19 års ålder samt godkända betyg i svenska/svenska som andra språk A + B engelska A, matematik A och samhällskunskap A eller godkända betyg svenska/svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, b eller c, och samhällskunskap 1b.

Observera att vi endast behandlar fullständiga ansökningar. För att din ansökan ska gå vidare i antagningsprocessen så skall samtliga efterfrågade dokument ska vara bifogade vid söktillfället:

 • Gymnasiebetyg (gymnasiet, Komvux eller folkhögskola)

OBS! Skicka de dokument som din skola har utfärdat. Vi godtar INTE utdrag från antagning.se

 • Eventuella betyg från eftergymnasial utbildning
 • Personbevis för studier (laddas ned hos Skatteverket)
 • Personligt brev
 • CV

Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker.

Komplettering av pågående kurser

Om du avser komplettera med betyg från pågående kurser, bifoga din studieplan där det tydligt ska framgå vilka kurser du läser och när de planeras vara klara. Komplettering av pågående kurser kan göras fram till 15:e juni.

Observera att komplettering endast kan göras när det gäller kurser som pågår. Betyg på redan avklarade kurser skall bifogas ansökan vid ansökningstillfället.

Socialpedagogutbildningen på Kalix folkhögskola