Resan mot bilderboken på Kalix folkhögskola

Resan mot bilderboken – Information

Kursen riktar sig till illustratörer och skribenter med intresse av att skapa bilderböcker. I det gemensamma spåret går vi igenom grunderna för skapandet av bilderböcker. Därefter delar vi upp deltagarna inom spåren författare och illustratörer, för att sedan avsluta med ett projekt där ni gemensamt i par arbetar fram ett upplägg för en bilderbok. Innan vi slutligen knyter ihop säcken, blickar tillbaka och siktar framåt.

 • Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
 • Utbildningsfakta: Heltid, 15 veckor. Distansstudier med en träff i Kalix.
 • Antagningskrav: Lägst grundskola.
 • Datum: Vårens kurs: 2023-01-30–2023-05-12
 • Datum: Höstens kurs: 2023-08-28 — 2023-12-08
 • Frågor författarspåret: Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070-666 16 20
 • Frågor illustratörspåret: Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83
 • Instagram: @resan_mot_bilderboken

Utbildningsmål

Målet med kursen är att hitta glädjen i skapandet för barn och att få inspiration för det framtida bilderboksskapandet i folkbildningens anda. Det innebär att du börjar där du är idag och utvecklas framåt i gemenskap med andra kreatörer och våra pedagoger, som har stor erfarenhet från och ett brinnande intresse för barnboksbranschen.

Utbildningstid och studieformer

Heltidsstudier i 15 veckor. Distansstudier med en obligatorisk fysisk träff i Kalix. Datum för höstens träff: 13-15 september. Resterande möten och workshops sker via videomöten på Zoom och via vår plattform Google Classroom. Vissa fasta lektionstider kommer att förekomma, mer info om dessa senare

Antagningskriterier

Gemensamt spår

 • Datorvana 
 • Disciplin och möjlighet till distansstudier via dator och fungerande nätverk 
 • Vilja att utvecklas som illustratör eller skribent
 • Personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, vad du gjort tidigare och hur den kan hjälpa dig i din framtida utveckling.

Arbetsprov för författarspåret: 

 • Tre valfria kortare texter, varav minst en riktad till barn

Arbetsprov för illustratörspåret:

 • Tre skisser
 • Två färdiga alster med valfri teknik, gärna den du känner dig mest bekväm med
Resan mot bilderboken på Kalix folkhögskola
Resan mot bilderboken på Kalix folkhögskola
Resan mot bilderboken på Kalix folkhögskola

Innehåll

Gemensamt spår

 • Att ge och få konstruktiv feedback
 • Läsning och analys av inspirerande bilderböcker
 • Vem är din publik?
 • Samspel mellan kreatörer och förlag
 • Ikonotext
 • Gemensamma projekt illustratör och författare
 • Tips för publicering och utgivning

  Spår författare

  • Skriva för barn
  • Synopsis och planering av skrivprocessen
  • Manusutkast till bilderbok

   Spår illustratör

   • Bildberättande för barn
   • Bilduppbyggnad i relation till text
   • Illustrera bilderboksmanus

   Intyg

   Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

   • deltagit aktivt på träffen i Kalix och våra digitala möten
   • genomfört och fått godkänt på teoretiska och praktiska uppgifter

   Studiemedel

   Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

   Instagram

   Följ oss gärna på vårt eget Instagramkonto @resan_mot_bilderboken. Där skriver vi då och nu vad som händer och presenterar alster från klassen.

   För frågor om intyg, ansökan och administrativt: info@kalixfolkhogskola.se

   Kurslitteratur och kostnader

   Själva undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en kost- och serviceavgift på 700 kr för visst läromedel och digitalt material. Avgifter för eventuell kurslitteratur tillkommer.

   Lärare

   Lärarna har stor egen erfarenhet av att skriva och illustrera – samt att få sina verk publicerade. Titta gärna här:

   Kontakt

   Frågor författarspåret: Minna Paananen | minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070-666 16 20
   Frågor illustratörspåret: Erika Palovaara | erika.palovaara@kalixfolkhogskola.se | 076-190 16 83

   Resan mot bilderboken på Kalix Folkhögskola