Hashtags på @kalix_folkhogskola

#kalixfolkhogskola #mångfald #delaktighet #demokrati #jämställdhet #folkhögskola


Folkhögskolan värnar om

 Mångfald 
 
Delaktighet
 Demokrati  
 
Jämställdhet


#kalixfolkhogskola #mångfald #delaktighet #demokrati #jämställdhet #folkhögskola


Egna instakonton

Skolans stora: @kalix_folkhogskola

Konferens och vandrarhem: @kalix_konferens_vandrarhem

Vandrarhem: @stf_kalix_vandrarhem

Resan mot bilderboken: @resan_mot_bilderboken

Artist- och musiker: @kalixartistmusikerutb

Socialpedagogerna: @socialpedagogkalix

VA: @virtuell.assistent.kalix.fhsk

Film och TV-serier: @filmochserieproduktion_kalix

Hantverk: @hantverkkalix

Print Friendly, PDF & Email