Hashtags på #kalix_folkhogskola


Folkhögskolan värnar om

 Mångfald 
 
Delaktighet
 Demokrati  
 
Jämställdhet