Hantverk på Kalix Folkhögskola

Hantverkskurs – kostnader

Serviceavgift

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift för visst läromedel och digitalt material.

Om du blir erbjuden en plats vid utbildningen så ska du bekräfta din plats inom det datum du får i platserbjudandet. Då ska även serviceavgiften betalas. 2023 är avgiften 1000 kr.

Gå gärna in och mät din internetkvalitet på Bredbandskollen.

Hantverkskurs på Kalix Folkhögskola

Material, kurslitteratur, utrustning

Kostnader för ytterligare litteratur och material till obligatoriska och egna arbeten tillkommer.

En del litteratur finns på bibliotek och att köpa begagnat, en del måste du köpa nytt.

Kursen sker till största del via lärplattformar och e-post vilket förutsätter att du har grundläggande kunskaper i datoranvändning, tillgång till dator med god hastighet, videoläsarprogram, kamera samt webkamera. Tillgång till symaskin är ett måste.

Hantverk på Kalix Folkhögskola