Etableringskursen riktar sig till nyanlända. Den innehåller studier i svenska och arbetsförberedande- och orienterande insatser. Utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbildningens mål

 • Att öka deltagarnas förmåga att kommunicera på svenska språket
 • Att få grundläggande kunskaper i dator/smartphone/Ipad-användning
 • Att få kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och den lokala arbetsmarknaden
 • Att börja bygga ett nätverk på den lokala arbetsmarknaden
 • Att få grundläggande arbetslivskompetenser

Målgrupp

Personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Utbildningens innehåll

 • Kompetensinventering/kartläggning, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Grundläggande data/Smartphone/Ipadkunskaper
 • Yrkesorientering och möjlighet till praktik
 • Studiebesök
 • Skapande verksamhet
 • Friskvård
 • Arbetslivsorientering

Kontakt och frågor

info@kalixfolkhogskola.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.

Print Friendly, PDF & Email