Allmän kurs på Kalix Folkhögskola

Etablering

Etableringskursen riktar sig till nyanlända. Den innehåller studier i svenska och arbetsförberedande- och orienterande insatser. Utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

 • Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
 • Utbildningsfakta: Löpande intag från 14 september 2022 med start onsdagar
 • Krav: Du har fyllt 16 år och ska vara inskriven på arbetsförmedlingen. Du saknar grund- eller gymnasiebetyg.
 • Kursansvarig: Rose-Marie Rosendahl | rose-marie.rosendahl@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 65
 • Mentor/socialpedagog: Kristina Stenman | kristina.stenman@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 71
 • Instagram: @allmankalix

Utbildningens mål

 • Att öka deltagarnas förmåga att kommunicera på svenska språket
 • Att få grundläggande kunskaper i dator/smartphone/Ipad-användning
 • Att få kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och den lokala arbetsmarknaden
 • Att börja bygga ett nätverk på den lokala arbetsmarknaden
 • Att få grundläggande arbetslivskompetenser

Målgrupp

Personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som har en pågående etableringsplan. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Studiemotivation Kalix Folkhögskola

Utbildningens innehåll

 • Kompetensinventering/kartläggning, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Grundläggande data/Smartphone/Ipadkunskaper
 • Yrkesorientering och möjlighet till praktik
 • Studiebesök
 • Skapande verksamhet
 • Friskvård
 • Arbetslivsorientering
Allmän kurs gymnasiet på Kalix Folkhögskola