Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är tuffa beslut och används enbart vid situationer som uppfattas som ytterst allvarliga.

När kan det bli aktuellt med en disciplinär åtgärd?

På skolan försöker vi så långt det är möjligt att komma överens med våra deltagare och hitta lösningar så att det inte behöver leda till en disciplinär åtgärd. Men, i vissa fall har vi inget annat val för att komma till rätta med ett beteende som kan vara skadligt för andra deltagare. Vi har alltid som högsta prioritet att alla våra deltagare och personal ska kunna känna trygghet på skolan/jobbet och därför vidtar vi åtgärder när vi bedömer att situationen är utom kontroll och ytterst allvarlig.

Detta kan handla om

  • Missbruk av alkohol eller narkotikaliknande preparat på skolan och under skoltid
  • Våld eller hot som inträffar på skolans område eller under skoltid
  • Plagiat eller fusk
  • Missbruk av skolans datorer och nätverk

Först och främst har alla ett samhällsansvar att anmäla pågående brott och det gör man till polisen på telefonnummer 112.

Som skola har vi policydokument avseende ovan nämnda områden och om dessa inte efterföljs kan det leda till vissa disciplinära åtgärder såsom skriftliga varningar och i förlängningen avskiljning från utbildningen under kortare eller längre tid.