Vi som skola tar kontinuerligt aktiv del i sociala medier och webbpublicering. Kalix Folkhögskolas gemensamma medieprofil är i högsta grad levande och bygger på att både skolans personal och kursdeltagare deltar. Vi vill höras och synas där folk finns!

Detta innebär att en stor del av oss som arbetar eller studerar på skolan ofta och livligt publicerar oss på olika plattformar med bild, ljud och text. Och, även att den på skolan som inte lägger ut sig själv, får räkna med att bli publicerad i text, ljud och bild.

Vi som publicerar oss själva eller andra har ansvar för att inte kränka varandra eller skolan. I detta ansvar ingår även att rapportera – i första hand till kursansvarig – om man upptäcker en publicering som kränker någon annan.

På skolans egen Facebooksida taggar inte skolan någon (tagga = det vill säga kopplar ihop namn med bild på FB). Det är upp till var och en att tagga sig själva. Om du vill tagga någon – visa hänsyn och fråga innan!

I dagsläget är skolans officiella plattformar för att nå ut via sociala medier och webb dels skolans hemsida dels skolans facebooksida.

Denna policy är framtagen i enlighet med datainspektionens slutsatser gällande personuppgifter i sociala medier (Personuppgiftslagen, PUL 1980:204)

//Webbgruppen på Kalix folkhögskola

 

Välkommen in med din ansökan till oss! 

 Fastställd 2012-08-23, uppdaterad 2017-06-27