Allmän publiceringspolicy

Vi som skola tar kontinuerligt aktiv del i sociala medier och webbpublicering. Kalix Folkhögskolas gemensamma medieprofil är i högsta grad levande och bygger på att både skolans personal och kursdeltagare deltar. Vi vill höras och synas där folk finns!

Vi som publicerar oss själva eller andra har ansvar för att få tillåtelse av personerna i fråga innan publicering sker. Det är aldrig tillåtet att kränka varandra eller skolan. I detta ansvar ingår även att rapportera – i första hand till kursansvarig – om man upptäcker en publicering som kränker någon annan.

På Kalix folkhögskolas sociala medier taggas ingen (tagga = det vill säga koppla ihop namn med bild). Det är upp till var och en att tagga sig själva. Denna policy är framtagen i enlighet med GDPR.