Yogalärarutbildningen: Studieplan

Start | Studieplan | Sagt om yogalärarutbildningen | Ansökan | KostnaderKontakt


Har du passion för yoga och vill möta olika mjukare, inkännande och tillåtande yogaformer? Vill du genom samskapande, gemenskap och delaktighet i en utvecklande process öka dina praktiska och teoretiska kunskaper? Vill du utveckla din förmåga att lära ut och guida yoga till andra människor med trygghet, inspiration och glädje så är du varmt välkommen att söka till Kalix utbildning och konferens grundläggande yogalärarutbildning. 

Den här yogalärarutbildningen handlar inte om att vara en avancerad yogautövare med utmanande positioner utan om din vilja att lära dig och få förståelse för kroppens möjligheter och begränsningar. Vår utbildning är alltså inte bara för blivande lärare utan även för människor som vill fördjupa och förstärka sin egen yogapraktik – sin sadhana.

En inledande kurs på 100 timmar är att betrakta som en start på din yogaresa. Då yogavärlden är omfattande och bred är det i princip omöjligt att bli fullärd oavsett antal studietimmar. Kalix utbildning och konferens grundläggande yogalärarutbildning tar upp flera olika områden för att få en bred bas för olika komponenter inom yogan.

Grundläggande yogalärarutbildning (100 h)

Utbildningen mål

Genom denna grundutbildning till yogalärare får du en kunskapsgrund att stå på som ger dig stöd att växa in i din lärarroll och tillsammans med andra kursdeltagare samskapa och vara delaktig i den lärande processen. Vi vill uppmuntra dig att upptäcka din egen unika röst och inspirerar dig att hitta din stil som yogalärare. Den här utbildningen fokuserar på att utveckla lärare som uppmuntrar och inspirerar, som visar lyhördhet för de enskildas behov och samtidigt anpassar yogan efter gruppen.

Utbildningstid

Tidigast höstterminen 2023.

Antagningskriterier

Yogalärarutbildningen har 12 platser och riktar sig till dig över 20 år. Vid ansökan skriver du ett personligt brev, där du berättar om dig själv och dina erfarenheter av yoga. Utbildningen förutsätter en aktiv egenpraktisering för att du ska kunna tillgodogöra dig uppgifter  under utbildningens gång. Att gå en yogalärarutbildning fordrar tid, engagemang och behöver vara kompatibel med din livssituation för att du ska kunna fokusera och ta till dig utbildningen på bästa sätt. 

Studieform

Distansstudier med fyra obligatoriska fysiska helgträffar, lördag och söndag ca 9.00-17.00. Exakta datum presenteras i höst. 

Helgträffarna innehåller bland annat en lärarledd yogaklass där syftet är att ge inspiration till egen praktik samt exempel på hur man kan utforma klasser/sekvensering. Under träffarna anordnas föreläsningar samt grupparbeten där möjligheter ges att dela erfarenheter. 

Mellan träffarna utförs skriftliga och praktiska hemuppgifter. Handledning och feedback sker likaså kontinuerligt och mestadels skriftligt. Du behöver ha god datavana och tillgång till dator samt kunna filma sekvenser (mobil fungerar).

Utbildningens innehåll

För att närma oss yogalärarrollen utgår vi från olika områden: 

 • Utforska och få kunskap om olika mjukare yogaformer med inspiration från hatha, vinyasa, yinyoga och yoganidra 
 • yogapositioner (asanas) genom praktik och teori. 
 • Fördjupning av yogapraktik för egen utveckling
 • Anatomi och fysiologi för utövande och guidning av yoga.
 • Filosofi och historia
 • Fördjupa kunskap och förståelse för yoga i en modern form. 
 • Studier och praktik kring pranayama (andningstekniker), mindfulness och meditation
 • Reflektion och utforskande kring den inre processen.  
 • Träning i ledarskap, delaktighet, samskapa och guida yogaklasser i ett tryggt sammanhang. 
 • Pedagogik och kommunikation
 • Samlas kring gemenskap och skapa ett kontaktnät. 

Kurslitteratur och kostnader

Läs om kurskostnad m.m. här.  

Intyg

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller deltagarens ett utbildningsintyg. För att bli godkänd krävs att deltagaren har:

 • Obligatorisk närvaro på alla fyra helgträffar
 • Utfört samtliga hemuppgifter
 • Godkänd praktiskt och skriftligt.

Studiemedel

Ej studiemedelberättigad.

Ansökan

Ansökan är ej öppen för närvarande. Läs mer här.

Kontakt/lärare

Utbildningsansvarig och lärare: Maria Kruukka Olsson, 070-2713835