Virtuell assistent på Kalix Folkhögskola

Virtuell assistent – Information

 • Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
 • Studieform: Distansstudier med träffar.
 • Utbildningstid: 1 år, heltid. Start höst.
 • Hösttermin: 28 augusti- 22 december 2023.
 • Vårtermin: 2 januari – 7 juni 2024.
 • Träff Stockholm: 4-5 september 2023.
 • Träff Kalix: 19-21 mars 2024.
 • Obligatoriska videomöten: Tisdagar och torsdagar 8.30-12.00
 • Antagningskrav: Lägst godkänd gymnasieutbildning samt särskilda krav för distansstudier och folkbildning.
 • Ansökningsperiod: 1 januari – 17 april 2023.
 • Kontakt/lärare: Pia Nyberg, e-post: pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se och telefon 070-270 15 73.
 • Instagram: @virtuell.assistent.kalix.fhsk

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagaren ha fått med sig en bred kunskap om den digitala världen främst gällande sociala medier, digital marknadsföring, podcast, foto, video och grundläggande företagskunskap. Utöver detta tillkommer moment om etik, källkritik, friskvård, och kunskap om folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet.

Utbildningstid och studieform

Utbildningen är på distans, helfart, två terminer (40 veckor) och startar varje höst.

Det är obligatoriskt att närvara fysiskt på våra två fysiska träffar (en i Kalix och en i Stockholm) samt vid våra digitala möten varje tisdag och torsdag förmiddag. Utöver dessa möten arbetar du med diverse uppgifter på egen hand. Räkna med att du behöver 30-40 timmar per vecka i snitt för dina studier.

Vi arbetar med uppgifterna på olika sätt och det varias mellan individuella inlämningar och uppgifter som görs i grupp. En del uppgifter görs för att ta in kunskap eller träna på olika verktyg. En del uppgifter kan användas för att bygga upp deltagarens framtida egna företag. Redovisningar växlar mellan att vara muntliga och ibland skriftliga.

Praktik om totalt 6 veckor ingår i utbildningen och deltagaren ordnar själv en plats på valfri ort. Praktiken utförs på plats på ett företag då vår erfarenhet är att deltagaren lär sig mest på det viset – även om målet är att senare kunna arbeta virtuellt.

Antagningskrav

För kursen till Virtuell assistent gäller följande krav för att kunna bli antagen. 

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid. Om alla med reservplats har tackat nej så kan sena ansökningar bli aktuella.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det betyder att du är godkänd i dessa ämnen på gymnasienivå. För SFI gäller svenska på minst C-nivå.
 • Kursen sker till största del på distans så du behöver ha god teknisk kunskap – eller kontakt med någon som har det och kan hjälpa dig.
 • Du måste ha en fungerande internetuppkoppling med god kvalitet, samt en fungerande webbkamera.
 • Du behöver ha en bra dator. Chromebook har visat sig vara otillräcklig för utbildningen på flera sätt. Till videodelen behöver din dator klara programmet “Da Vinci Resolve”. Du kan se systemkraven här. Prata med en elektronikhandlare om du är osäker på vad din dator har för kapacitet.
 • Det är viktigt att du kan samarbeta med andra då många uppgifter görs i grupp.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar inom främst följande områden:

 • Företagande och ekonomi
 • Företagsadministration
 • Sociala medier
 • Podcast
 • WordPress
 • Digital marknadsföring
 • Foto
 • Video
 • Etik och källkritik på nätet
 • Praktik på hemorten
 • Friskvård
 • Folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet
Virtuell assistent på Kalix folkhögskola

Utrustning och material

För att kunna genomföra utbildningen behöver du själv skaffa kurslitteratur och du får en lista över det vid kursstart. En del finns på bibliotek och att köpa begagnat, en del måste du köpa nytt. Viss litteratur finns som ljudböcker.

Du behöver också en dator som

… du kan ta med till träffarna
… har webbkamera (eller om du kompletterar med en extern webbkamera)
… har mikrofon

Endast mobil eller läsplatta räcker inte för att klara utbildningen. Chromebook har visat sig fungera till det mesta men inte fullt ut till allt, så om du ska köpa en ny, överväg andra alternativ.

Då vi har många videomöten behöver din uppkoppling till internet fungera bra. Gå in och mät din kvalitet på Bredbandskollen.

Uppgifterna i videoredigering kräver viss kapacitet i din dator. Här ser du exempel på program som kan komma att användas och dess systemkrav.

 

Övriga kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material och en del måltider och studiebesök vid träffarna i Kalix. Se hemsidan vad årets serviceavgift är.

Du behöver införskaffa kurslitteratur själv. En del finns på bibliotek eller begagnat att köpa, annat finns bara att köpa nytt. Senast skolstart får du en lista på aktuell litteratur.

Resor och eventuell logi i samband med träffarna tillkommer. I Kalix är du välkommen att boka boende på vårt fina, vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffarna, fysiskt och digitalt
 • genomfört och fått godkänt på teoretiska uppgifter
 • genomfört och fått praktik godkänd

Ansökan

Ansökningsperioden är  från 1 januari till mitten av april. Du hittar exakta datum och länk här under ansökningsperioden.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information.

Kontakt/lärare

Pia Nyberg, e-post: pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se och telefon 070-270 15 73.

Virtuell assistent på Kalix Folkhögskola