Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skolans verksamhet i roller som idag inte beskrivs i skollagen såsom exempelvis Socialpedagog eller Lärarassistent, elevassistent, integrationspedagog eller annan stödfunktion. Det finns nämligen lite att hålla koll på när det gäller skolans styrning och ledning och även när det gäller lagar och förordningar aktuella för skolverksamhet. Framförallt är det viktigt att känna till alla yrkesbeteckningar och funktioner som tydligt beskrivs i de olika dokument som styr skolan för att lättare förstå sin egen roll i en komplex verksamhet.  Därför erbjuder vi utbildningspaket som fokuserar på just den pusselbiten, allt för att ni ska lyckas i era nya roller i världens mest givande verksamhet, skolan!

 

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam i skolans verksamhet alternativt har gått socialpedagogutbildning, integrationspedagogutbildning, elevassistent, vikarie eller annan motsvarande utbildning och som jobbar eller är på väg mot jobb inom skolans verksamhet.

 

Utbildningens innehåll: Ungdomarna, skolan och samhället

  • Samhälle – skola – ungdomar ur ett historiskt perspektiv. Varför ser skolan ut som den gör?
  • Skollagen och dokumenten som styr skolan samt skolan som organisation. Hur är det hela uppbyggt?
  • Roller och rollfördelning i skolans verksamhet. Varför gör alla som de gör?

Föreläsningar kommer att varvas med praktiska inslag. En del av utbildningen kommer att innehålla nätverksskapande för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

Kostnad för kursen

1795kr inklusive moms för hela kursen, vilket inkluderar fika och lunch under dagen. Utbildningen går under en heldag och äger rum på Kalix folkhögskola mellan kl. 9 och 16.00.

Välj mellan den två tillfällen:

  • 18/6 kl. 9-16 alt
  • tisdag den 20/8

Anmälan till kursen sker via Schoolsoft senast 30 april 2020.

Varmt välkommen med din anmälan!