• Träff 1: 13-17 september (Kalix)
  • Träff 2: 26 november (Stockholm)
  • Träff 3: 7-11 mars (Kalix)
  • Träff 4: 23-25 maj (Kalix)

När vi träffas så… bilder… exempel…