VA: Studieplan

Start | Studieplan | FAQ | Tidigare deltagare | Ansökan | Kostnader | Instagram | Kontakt


Virtuell assistent

Tiderna förändras, arbetslivet förändras. Gig-ekonomin växer och människor längtar efter flexibla arbeten samtidigt som många vill specialisera sig och inte ”göra allt”. Single-tasking är det nya och vi satsar mer på kvalitet än kvantitet. För att ha fullt fokus på företagets mål kan det vara klokt att hyra in personal på timmar eller i perioder under året. En virtuell assistent kan exempelvis sköta företagets sociala medier eller andra administrativa sysslor som inte är företagets kärnverksamhet.

Att arbeta som virtuell assistent gör det möjligt för dig att vara en så kallad ”digital nomad” och ha friheten att jobba varifrån i världen som du helst vill. Från stranden i något varmt land, eller i den djupa skogen i norr. För att bli anlitad behöver du naturligtvis kunskap inom diverse områden. I den här utbildningen får du grunderna i ett flertal områden och du kan sedan arbeta på bred front eller välja att fördjupa dig inom något område på egen hand. De flesta som arbetar som virtuella assistenter är egna företagare men det finns anställningar att söka som exempelvis content manager, social media manager, administratör, webmanager eller liknande.

Kalix folkhögskola – först i Sverige med utbildning för virtuella assistenter!

Utbildningen sker på distans genom att du får uppgifter varje vecka digitalt. Vi ses på videomöten, oftast tisdagar och torsdagar 8.30-12.00 för föreläsningar, diskussioner, grupparbeten. Vi ses en gång i Stockholm och en gång i Kalix och dessa två träffar är obligatoriska. Vi har studerande som kommer från hela landet, från södra Skåne till norra Norrbotten och träffarna brukar vara mycket uppskattade.

Detta distansupplägg innebär att övrig tid är du fri att planera som det passar dig bäst – så länge du håller de deadlines som är satta. Deadlines på distansutbildning är lika viktigt som att närvara på en utbildning som du gör på plats i en fysisk skolbyggnad.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Utbildningstid och studieform

Utbildningen är på distans, helfart, två terminer (40 veckor) och startar varje höst.

Det är obligatoriskt att närvara fysiskt på våra två fysiska träffar (en i Kalix och en i Stockholm) samt vid våra digitala möten varje tisdag och torsdag förmiddag. Utöver dessa möten arbetar du med diverse uppgifter på egen hand. Räkna med att du behöver 30-40 timmar per vecka i snitt för dina studier.

Vi arbetar med uppgifterna på olika sätt och det varias mellan individuella inlämningar och uppgifter som görs i grupp. En del uppgifter görs för att ta in kunskap eller träna på olika verktyg. En del uppgifter kan användas för att bygga upp deltagarens framtida egna företag. Redovisningar växlar mellan att vara muntliga och ibland skriftliga.

Praktik om totalt 6 veckor ingår i utbildningen och deltagaren ordnar själv en plats på valfri ort. Praktiken utförs på plats på ett företag då vår erfarenhet är att deltagaren lär sig mest på det viset – även om målet är att senare kunna arbeta virtuellt.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning/kurs ska deltagaren ha fått med sig en bred kunskap om den digitala världen främst gällande sociala medier, digital marknadsföring, podcast, foto, video och grundläggande företagskunskap. Utöver detta tillkommer moment om etik, källkritik, friskvård, och kunskap om folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar inom främst följande områden:

 • Företagande och ekonomi
 • Företagsadministration
 • Sociala medier
 • Podcast
 • WordPress
 • Digital marknadsföring
 • Foto
 • Video
 • Etik och källkritik på nätet
 • Praktik på hemorten
 • Friskvård
 • Folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet

Att bifoga i din ansökan

Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post eller post.

Du kan skanna eller fotografera dina handlingar. Personligt brev laddas upp i något av formaten: pdf, word, google documents, anteckningar. OBS! Notes och andra format kan vi inte läsa.

Utbildningen Virtuella assistent har 15-18 platser och tidigare år har många fler sökt (2021: 81 st, 2022: 71 st, 2023: 82 st). Det är därför extra viktigt att din ansökan är fullständig eftersom vi prioriterar kompletta ansökningar. Du behöver ladda upp följande:

Skolbetyg

Du bifogar kopior på dina gymnasiebetyg samt om du har läst utbildningar efter gymnasiet.

Går du en gymnasieutbildning just nu och får inte betyg innan sista ansökningsdag? Kontakta kursansvarig eller expedition och hör efter hur du kan göra.

Personbevis för studier

Personbeviset ska vara aktuellt och det beställer du enkelt från Skatteverket. Välj alternativet “Skriv ut via e-tjänst”. På så vis får du personbeviset direkt, nedladdat som en PDF till din dator. Du kan sedan ladda upp det i din ansökan. På så vis behöver du inte vänta på att det ska komma i posten och du får det direkt.

CV

Kortfattat så är ett CV en beskrivning över vad du tidigare har studerat och arbetat med. Skriv datum vad du har gjort och vad skolor och arbetsplatser heter. Här kan du även skriva kontaktuppgifter till referenser. Ett CV ser likadant ut till alla ansökningar du gör.

Personligt brev

I det personliga brevet beskriver du varför du söker just den här utbildningen, vad det skulle innebära om du kom och annat som du tror är viktigt för oss att veta. Det här är en grundutbildning så du behöver inte några förkunskaper men berätta och beskriv, om du har några förkunskaper som är relevanta för utbildningen.

Antagningskrav – grundkrav

För kursen till Virtuell assistent gäller följande grundkrav för att kunna bli antagen. 

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid. Om alla med reservplats har tackat nej så kan sena ansökningar bli aktuella.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig kursen. Det betyder att du är godkänd i dessa ämnen på gymnasienivå. För SFI gäller svenska på minst C-nivå. 

Förutsättningar – för att klara utbildningen

För att kunna genomföra utbildningen behöver du själv skaffa kurslitteratur och du får en lista över det vid kursstart. En del finns på bibliotek och att köpa begagnat, en del måste du köpa nytt. Viss litteratur finns som ljudböcker.

Du behöver också

… en bra dator. Chromebook har visat sig vara otillräcklig för utbildningen. Till videodelen behöver din dator klara programmet “Da Vinci Resolve”. Du kan se systemkraven här. Prata med en elektronikhandlare om du är osäker på vad din dator har för kapacitet.

… en webbkamera. Det finns ofta inbyggt i datorn, annars kompletterar du med en extern webbkamera.

… en fungerande mikrofon till datorn så du kan aktivt delta i videomötena.

… bra uppkoppling till internet. Gå in och mät din kvalitet på www.bredbandskollen.se

… god teknisk kunskap eller åtminstone kontakt med någon som kan hjälpa dig att installera olika program till dator eller mobil under kursen, samt lösa eventuella tekniska problem som uppstår. Vi på skolan hjälper dig så gott vi kan, men ibland är det svårt på distans med den här delen.

… kunna vara i en lugn miljö under våra videoträffar. Det betyder utan störande ljud, barn, djur eller annat som tar fokus från mötet.

… kunna samarbeta med andra då många uppgifter görs i grupp. Du behöver vara öppen för att dela med dig och lyssna på andra i din studiegrupp. En del har dåliga erfarenheter av grupparbeten sedan tidigare men på den här utbildningen brukar det bli riktigt bra.er viss kapacitet i din dator.

Övriga kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material och en del måltider och studiebesök vid träffarna i Kalix. För starten 2023 är avgiften 1600kr och den betalas när du har blivit antagen.

Du behöver införskaffa kurslitteratur själv. En del finns på bibliotek eller begagnat att köpa, annat finns bara att köpa nytt. Senast skolstart får du en lista på aktuell litteratur.

Resor och eventuell logi i samband med träffarna tillkommer. I Kalix är du välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information.

Vad händer efter din ansökan?

Skolan bekräftar att din ansökan har kommit in, via Schoolsoft

Senast den 31 maj får du besked om du har blivit antagen, eller om du hamnat på reservlista.

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval.  Skolans urval utgår från de som har flest av nedan punkter:

 • Är eller riskerar att bli arbetslös.
 • Ej har högskoleutbildning eller motsvarande.
 • Har få kunskaper i de olika ämnena i utbildningen.
 • Bor i Norrbotten.

Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval görs en lottning.

Du kan endast hamna på reservlista eller vara med i lottningen om du uppfyller grundkraven för utbildningen. Om du inte uppfyller grundkraven får du meddelandet ”Ej antagen” i Schoolsoft.

Vi kontaktar dig via e-post med antagningsbesked men du kan även se din ansökningsstatus om du loggar in på Schoolsoft.

Observera att våra mejl ibland hamnar i skräpposten, särskilt om du har angett en hotmail-adress.

Beslut om antagning fattas av kursansvarig. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor/styrelse. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.  

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffarna, fysiskt och digitalt
 • genomfört och fått godkänt på teoretiska uppgifter
 • genomfört och fått praktik godkänd

Kontakt/lärare

Pia Nyberg, e-post: pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se och telefon 070-270 15 73.

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.