Under vår utbildning till Virtuell assistent ingår 6 veckor praktik. Den ska utföras på ett eget valt företag där deltagaren tror sig lära sig mer genom praktiskt arbete. Det här är en tid för deltagaren att få följa redan verksamma personer i vardagen, få tillfälle att reflektera, ställa frågor och själv prova på olika arbetsuppgifter.

Utbildningen är på heltid och praktikanten ska därför göra sin praktik på heltid, på tider som företaget och praktikanten kommer överens om. Praktiktiden ska vara utvecklande och en erfarenhet som deltagaren har nytta av i sitt kommande yrke. Om möjligt och beroende på företagets storlek, låt praktikanten få besöka olika avdelningar och arbeta tillsammans med olika personer.

Perioden 6 mars – 21 april innehåller 2 helgdagar samt 3 dagar där praktikanten har en uppgift att göra utanför praktikplatsen. Praktikanten och handledaren gör upp exakt vilka dagar som 30 dagar praktik ska utföras på.

Exempel på praktikuppgifter kan vara:

  • Hantera företagets sociala medier
  • Hantera företagets allmänna e-post
  • Skapa listor, sortera i mappar, organisera
  • Knappa in verifikationer i bokföringsprogram
  • Övriga uppgifter som deltagaren tror sig kunna hantera och som den får en inskolning i, som t.ex. kundservice, skräddarsydda datorprogram.

Handledare

Deltagaren behöver en handledare på företaget. Handledaren behöver inte vara med praktikanten hela perioden men är den som är deltagarens och skolans kontakt. Handledaren gör upp med deltagaren om arbetstider (motsvarande heltid på företaget) och vem/vilka den ska följa under veckorna (kan vara en person eller flera olika). Handledaren är också den som intygar närvaro till skolan och skriver ett kort omdöme om hur praktiken har gått. Blanketten finns här att ladda ner och skriva ut. Intyget skrivs efter praktiken. Innan praktiken behövs endast kontaktuppgifter som ges till deltagaren och denne ger det vidare till kursansvarig.

Frånvaro

Om deltagaren skulle bli sjuk eller behöva vara hemma på grund av VAB så ska det meddelas till både handledaren, kursansvarig på skolan samt eventuellt CSN om praktikanten har studiemedel. Läkarintyg krävs efter 5 dagar. När deltagaren är tillbaka så gör deltagaren och handledaren upp en plan för hur de kvarvarande dagarna kan genomföras. Om det är många dagar att ta igen så kan det vara tufft att göra det direkt efter Kalix folkhögskola | Virtuell assistent | Pia Nyberg praktiken då utbildningen fortgår med uppgifter på heltid. Då rekommenderar vi att de saknade dagarna istället läggs efter utbildningen, alltså i början av juni.

För att få godkänt på praktiken så behövs minst 90% närvaro, vilket är 27 dagar.

Försäkring

Deltagaren är försäkrad via skolan hos Folksam.

Kontakt

Några traditionella praktik-besök till alla företag är tyvärr inte möjligt då både lärare och deltagare finns utspridda i hela landet. Däremot förekommer videomöten eller telefonsamtal under perioden, spontant eller inplanerat.

Kursansvarig

Pia Nyberg pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se eller 070-270 15 73.

Print Friendly, PDF & Email