Utbildningstid och studieform

Utbildningen är på distans, helfart, två terminer (40 veckor) och startar varje höst.
Det är obligatoriskt att närvara fysiskt på våra två fysiska träffar (en i Kalix och en i Stockholm) samt vid våra digitala möten varje tisdag och torsdag förmiddag. Utöver dessa möten arbetar du med diverse uppgifter på egen hand. Räkna med att du behöver 30-40 timmar per vecka i snitt för dina studier.

Vi arbetar med uppgifterna på olika sätt och det varias mellan individuella inlämningar och uppgifter som görs i grupp. En del uppgifter görs för att ta in kunskap eller träna på olika verktyg. En del uppgifter kan användas för att bygga upp deltagarens framtida egna företag. Redovisningar växlar mellan att vara muntliga och ibland skriftliga.

Har du dåliga erfarenheter av tidigare grupparbeten kan det vara värt att veta att vi inte gör det på gammalt ”skolvis” så deltagarna brukar i slutet av utbildningen tycka att detta var bland de bästa momenten.

Praktik om totalt 6 veckor ingår i utbildningen och deltagaren ordnar själv en plats på valfri ort. Praktiken utförs i första hand på plats på ett företag då vår erfarenhet är att deltagaren lär sig mest på det viset – även om målet är att senare kunna arbeta virtuellt.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar inom främst följande områden:
• Företagande och ekonomi
• Företagsadministration
• Sociala medier
• Podcast
• WordPress
• Digital marknadsföring
• Foto
• Video
• Etik och källkritik på nätet
• Praktik på hemorten
• Friskvård
• Folkbildningens grunder: demokrati, mångfald, jämlikhet, delaktighet

Print Friendly, PDF & Email