Kalix folkhögskola samverkar med Avonova Företagshälsa i Kalix och nedan följer ett exempel på vad vi kan göra och utfall av ett tidigare uppdrag mot en närliggande kommun.

Före uppdraget

 • Personalen upplevde trötthet, värk, stress och allmän ohälsa.
 • Hälsokontrollerna visade risk/stor risk för ohälsa och ett större behov av livsstilsförändring än genomsnittet.

Uppdraget

2 hälsokontroller samt 9 tematräffar mellan hälsokontrollerna. Tematräffarna med följande innehåll:

 • Stress – vad det är och inte är
 • Återhämtning – hur återhämtar man sig på sin fritid och varför?
 • Avslappning – kropp och själ hänger ihop!
 • Fysisk aktivitet – fysisk aktivitet är en bra medicin mot stress och ohälsa!
 • Socialt stöd – det spelar stor roll hur man är mot varandra kollegialt!
 • Sömn – sömnen är en av våra bästa vänner!
 • Kommunikation – hur sätter man gränser och säger nej?
 • Uppföljning – hälsokontroller och skattningar
 • Vidmakthållande – hur gör jag när projektet är slut?

Resultat (efter projektets slut)

 • 7% har minskat sin risk för fysisk ohälsa
 • 14% har förbättrat sin fysiska hälsa
 • 77% har förbättrat sin återhämtning på fritiden
 • 64% har förbättrat sitt mentala mående
 • 5 individer har gått från utmattad till frisk!

Om ert företag är i behov av liknande insatser, hör av er till Anna Brixdal (anna.brixdal@kalixfolkhogskola.se)

Kommentarer från deltagare

Inspiration

 • Börjat att känna sig bättre, upptäckt egna svaga och starka sidor
 • Inspirationen växte fram eftersom
 • Tycker att man fick många bra tankeställare mm om kommunikation
 • Ge mycket inspiration och viktigaste av allt att påminna att liten ändring gör mycket långsiktigt.
 • Det gav mig inspiration att fortsätta hålla mig i form med träning.
 • Bra verktyg.
 • Mycket!

Helhetsbetyg

 • 100 % nöjd
 • Fått många tankar att bygga vidare på
 • Man har fått många “Aha”-upplevelser
 • Livet känns mycket bättre
 • Tycker att det har varit bra och givande!
 • Intressant
 • Det har gett mycket varje gång, kan ta minst en liten grej med i vardagslivet. Jättebra projekt, synd att det är slut!
 • Jag tycker att det har varit roligt och intressanta möten och hälsokontroller.
 • Roligt, inspirerande.
 • Tack för att just jag fick delta i det här projektet. Det gav mig så mycket!
 • Jätteroligt!

Ledarens (Annas) insats

 • Bra planerat och professionellt
 • Lätt att lyssna på, förstå och prata med
 • Bra inspiration
 • Tydligt
 • Du är helt enkelt bara bra! 🙂
 • Varit bra! 🙂
 • Väldigt bra!
 • Tack för mycket trevliga träffar!
 • Lugn och trevlig

Egen insats

 • Piggnat till min egen energi och koncentrationsförmåga
 • Börjat planera mitt liv på ett annat sätt
 • Liten besvikelse på sina egna aktiviteter
 • Ska försöka komma igång med saker i ens liv
 • Förbättrat mig mentalt
 • Jag kände att jag redan gjort en lång resa innan, men alltid bra att man får lite nya tankeställare. Är inte idag så hård mot mig själv!
 • Hade kunnat jobba bättre, men förändring tar tid så vi fortsätter.

 

Sammanfattning: Det lönar sig att satsa på hälsan!

 

I samverkan med Avonova Kalix