Sagt om yogalärarutbildningen

Start | Studieplan | Sagt om yogalärarutbildningen | Ansökan | KostnaderKontakt


Utbildningen gav mig kunskap om yoga och en plats att i trygghet utforska yogans värld både genom samtal och i praktiken. Att våga ta sig an lärarrollen växte fram på ett fint sätt under utbildningens gång. Maria som lärare skapade en öppenhet och inkludering både på yogamattan och i klassrummet.

Mirja Mörtlund


Jag har under flera år använt mig av yoga som träningsform men har ändå känt att yogan har en större innebörd än den fysiska aspekten och kände att jag ville lära mig mer kring yogan. Sen var det ett ödets nyck att information kring utbildningen kom upp i mitt flöde på instagram och då kände jag på en gång att ”detta måste jag kolla upp”.

Min önskan var att få en grund och en större förståelse för vad yoga är och det fick jag verkligen. Har på ett historiskt plan fått lära mig om yoga men också vad yoga innebär för mig. Min egen praktik har också fått möjlighet att få växa och min erfarenhetsbank har blivit betydligt större! Att få lära tillsammans med kurskamraterna har verkligen gett en mycket.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut! Denna utbildning har verkligen gett mig en stadig grund att stå på och ett självförtroende att kunna ta min egna praktik till en ny nivå. Hade ursprungligen inga planer att leda grupper. Utbildning påbörjade jag mer för min egen skull och min personliga utveckling i livet. Men efter utbildningen har jag insett att man kan så mycket mer än vad man tror. Vet inte vad framtiden kommer att erbjuda men intresset och behovet av yoga är stort i dagens samhälle. Yoga är så mycket mer än bara ställningar och uthållighet. Är man nyfiken på yoga är detta en utmärkt väg att gå. Underbart att få ta del av en utbildning i Norrbotten så man slipper resa så långt.

Ida Nilsson


Jag sökte yogautbildningen eftersom jag har yogat i 10 år och vet att yoga är välgörande för mig ur många aspekter. Nu har jag kommit till en fas då jag vill börja förmedla yogan till andra. Jag sökte efter en yogalärarutbildning i Norrland som inte var inriktad på en specifik yogaform utan som kunde fungera som ett smörgåsbord.

Jag är väldigt nöjd med hela utbildningen som sådan. Upplägg, innehåll och träffarnas struktur andas kvalitet rakt igenom. Litteraturen har varit lämplig och välvald och omfånget har varit lagom.

Yogaläraren, Maria Kruuka-Olsson, har en inbjudande och tillåtande yogastil som går att individanpassa efter våra kroppars olika behov. Hon har tagit med oss på en spännande och ibland utmanande resa, där var och en har kunnat utvecklas i sin egen takt hemma mellan träffarna och i samarbete med en alltmer sammansvetsad grup, som har gett yogaresan dess guldkant.

Den innehållsrika yogalärarutbildningen har gett mig en gedigen grund att stå på och ett utforskande förhållningssätt till yogalärarskapet som jag tar med mig i min personliga praktik och i mina första vingliga asanas som yogalärare.

Ann Charlott Nordenstam


Ett axplock från utvärderingen våren 2022

 • Otroligt inspirerande och intressant.
 • Maria lär ut pedagogiskt, har gedigna kunskaper och har gjort ämnet till sitt vilket gör att hon har fömåga att förmedla kursinnehållet på ett engagerande sätt.
 • Bred utbildning där Maria verkligen fick med väldigt mycket för att bilda en bra grund för en eventuell fortsättning eller en bra plattform som ny yogalärare att stå på.
 • Bra att få ta del av allt från yogaformer till yogans filosofi och anatomi. Maria undervisar på ett väldigt inspirerande och inkluderande sätt.
 • Alla delar är användbara, även de delar man själv inte kommer att använda sig. Att lära sig lite om alla yogaformer är super viktigt för mig som inte valt inriktning ännu. Kommer absolut kunna använda mig av utbildningsmaterial och ta till mig av alla föreläsningar.
 • Jag har fått med mig mycket praktiskt råd i hur man kan lägga upp pass, hur man skapar tillåtande klasser och lärt mig att förstå när alternativ till positioner kan behövas, väldigt praktiskt och användbart i min framtida roll som yogalärare.
 • Maria är en fantastisk pedagog
 • Bra planering, struktur och förberedelser gör mycket. Maria undervisar sakligt, verklighetsanknutet och jordnära utan att det blir alltför förenklat, vilket inte hade varit ändamålsenligt.
 • Det är inte ett lätt ämne, och det kräver mer tankearbete än jag var beredd på. Helgerna har varit tyngre än jag trodde, men jag har lärt mig mycket mer än jag förväntade mig. Jag känner att jag har så mycket mer inom ämnet att lära mig. Dock är det enligt mig något positivt att det var så mycket djup i kursen.
 • Maria är väldigt lugn och pedagogisk.
 • Jag tycker själva upplägget på dagarna och helgerna gjorde att det blev enkelt att ta till sig, variationen av fysiska klasser och teoretiska gjorde att det aldrig blev tröttsamt eller långdraget.
 • Den snarare överträffade för där beskrivs den teoretiskt men det är svårt att beskriva det som gruppen ger och delar med varandra. Detta lockades fram väldigt bra, fina och öppna diskussioner där tidigare erfarenheter kunde delas på ett fint sätt.
 • Den har verkligen gett en god grund att stå på i det vidare utforskandet av både yogan i sig och lärarrollen. Att hitta sin egen yogapraktik och sin egna sätt att lära har verkligen varit i fokus samt att se detta som en process, där många reflektionsdelar har hjälp till att komma vidare i processen.
 • Fantastiskt bra. Men jag tror att det mest är Marias förtjänst att det blev så bra som det blev. Jag är kvalitetsmedveten och hade sagt till direkt om jag inte hade upplevt att utbildningen höll måttet.
 • Maria hade ett otroligt bra och väldigt genomtänkt upplägg. Bra med fyra stycken helger, bra tider, bra mix av teori, praktik och tid att diskutera med varandra. Lugna och lite mer aktiva delar varvades också mycket bra.