VA startsida | Innehåll | Ansök | FAQ | Praktik | Fler bilder | Instagram


Praktik görs på valfri ort, ofta på deltagarens hemort. Val av plats sker i samråd med kursansvarig.

Exempel på praktikuppgifter kan vara:

  • Hantera företagets sociala medier
  • Hantera företagets allmänna e-post
  • Skapa listor, sortera i mappar
  • Knappa in verifikationer i bokföringsprogrammet
  • Svara i telefon
  • Övriga uppgifter som deltagaren har sedan tidigare eller som är lätt att komma in i.

Till handledaren

Utbildningen är på heltid och praktikanten ska därför göra sin praktik på heltid, på tider som företaget och praktikanten kommer överens om. Praktiktiden ska vara utvecklande och en erfarenhet som deltagaren har nytta av i sitt kommande yrke. Om möjligt och beroende på företagets storlek, låt praktikanten få besöka olika avdelningar och arbeta tillsammans med olika personer.

Har du några som helst frågor kring praktiken, kontakta kursansvarig Pia Nyberg | pia.nyberg@kalixfolkhogskola.se | 070-270 15 73.