Policy vid fusk och plagiering vid Kalix Folkhögskola

Deltagare som ertappas med att fuska, exempelvis genom att plagiera, ta hjälp av andra under prov eller inlämning, använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt manipulera resultat tilldelas en skriftlig varning av rektor (vi tillämpar Skollagens 5 kap, § 11). Prov underkänns och kan inte beaktas som underlag i bedömningen. Om misstanke finns att fusk skett vid tidigare kurser kan det innebära att dessa resultat ifrågasätts samt att genomförda bedömningar granskas på nytt.

Vid upprepat fusk riskerar deltagaren att stängas av från utbildningen och riskerar därmed att inte få ut ett fullständigt kursintyg.

Rutin

  1. Lärare eller annan personal som får kännedom om misstänkt fusk informerar rektor.
  2. Rektor, eller den rektorn utser, utreder händelsen.
  3. Om fusk kan styrkas; Rektor eller den rektorn utser talar med berörd.
  4. Vid bekräftat fusk ogiltigförklaras aktuellt prov eller inlämning. Rektor utfärdar skriftlig varning.

 

Fastställd 2017-09-01