Omdömen och behörigheter

Vad som krävs för just den utbildningen du går kan du läsa om här.

Deltagare som vid studietidens slut inte fått godkänt i samtliga delar av kursen kan få ett utdrag över fullgjorda delar i kursen.

Studieintyg – är det intyg som du som deltagare kan behöva skicka till myndigheter, fackförbund osv. studieintyget är endast ett intyg som talar om att du är eller har varit studerande vid en specifik kurs. Deltagare begär själv ett studieintyg från skolan.

Kursintyg – är det intyg som beskriver den kurs som du läst och som intygar att du har genomfört kursen med godkända resultat. Ett kursintyg får du automatiskt från skolan vid kursens slut.

Studieomdöme utfärdas på deltagare som läst vid allmän kurs. Du behöver dock ha uppnått kraven för att ha möjlighet att få ett sådant omdöme utskrivet.

Behörighetsintyg – beskriver grundläggande och särskild behörighet. Behörighetsintyg utfördas till deltagare vid allmän kurs som uppfyller kraven och som lämnat in intyg om tidigare uppnådda gymnasiebetyg.

Här kan du läsa mer om behörigheter specifikt för allmän kurs.