Möjligheter pedagogiskt stöd

Visste du att du kan få mer stöd i vissa fall? – Ta vara på den möjligheten!

När du läser på Kalix folkhögskola har du möjlighet att få extra stöd om du har någon funktionsnedsättning. Vi vet att en funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för lärandesituationer och då kan små saker göra stor skillnad. Du kan läsa mer om vilka funktionsnedsättningar detta kan handla om på Specialpedagogiska myndighetens hemsida.

På skolan har du även möjlighet att få extra språkstöd vid behov. Detta gäller framförallt om du saknar vissa kunskaper i det svenska språket – kunskaper som kan ha stor inverkan på hur du klarar din utbildning.

Desto tidigare vi känner till dina utmaningar i olika lärandesituationer, desto tidigare kan vi också tillgodose just dina behov. Ett bra tillfälle att ta upp detta är under ditt första samtal med kursansvarig vid den tidpunkt då du söker till utbildningen.

Det kan också vara så att en lärare eller kursansvarig uppmärksammas på dina behov under läsårets gång och att skolan vid det tillfället tar ett samtal med dig så att du känner till dina rättigheter och lättare kan få hjälp.

Det du bör känna till är att om du är i behov av någon form av, så kallat förstärkningsstöd enligt ovan, så kan skolan ansöka om extra bidrag för denna insats.