Kursplan | Utbildningsbeskrivning  | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix


Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll och är ett yrke för dig som vill jobba inom skolan och vara ett stöd för pedagoger både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget. Lärarassistenter hjälper till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Lärarassistenter bör ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta dels som ett administrativt stöd för lärare och dels som stöd för läraren i och utanför klassrummet samt i mentorskap. 

Lärarassistentutbildningen på Kalix Folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan. Föreningen FLiS är en ideell förening i vilken de folkhögskolor som bedriver utbildning till lärarassistenter är medlemmar. Utbildningen på Kalix Folkhögskola utgår därför från det för FLiS gemensamma ramverket. 

Fullständig utbildningsbeskrivning finner du här: Lärarassistentutbildning på Kalix Folkhögskola här: utbildningsbeskrivning 

Utbildningens mål

Deltagaren ska ha fått kunskaper som gör att denna kan agera professionellt i arbetet som lärarassistent inom skolan; detta för att komplettera lärare så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen samt assistera pedagoger i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. 

Deltagaren ska ha fått kompetens med tyngd på skolans administrativa uppdrag och ska kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan.

Utbildningstid

Heltidsstudier omfattande två terminer (40 veckor). Utbildningen startar varje höst i augusti/september.

Innehåll

I enlighet med FLiS ramverk utgör nedanstående utbildningsområden utbildningens totala innehåll och ligger till grund för lärarassistentutbildningens lokala utbildningsplan. Utbildningsområdena utgår från de verksamheter som lärarassistenter har att förhålla sig till i sitt professionella arbete. 

Utbildningsområden:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik, lärande och utveckling
 • Beteende och social samspel
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration
 • Praktik (6 veckor under vårterminen)
 • Fältstudier
 • Fördjupningsarbete
 • Friskvård

Studieform

Distansstudier med några obligatoriska träffar i Kalix. Under träffarna anordnas föreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Utöver fysiska träffar anordnas även träffar på nätet.

Viktiga datum 2021/2022

Utbildningen pågår 23 augusti till 3 juni. Juluppehåll 18-26 december.

Datum för träffarna i Kalix:

 • 1: 20-22 september
 • 2: 30 november -2 december
 • 3: 1-3 februari
 • 4: 22-24 mars
 • 5: 1-3 juni 

Datum för fältstudier och praktik meddelas senast kursstart.

Vi räknar med att träffarna genomförs fysiskt men följer givetvis rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.

Resa till Kalix

Träffarna i Kalix är obligatoriska och kommer du från södra Sverige finns det flera alternativ för att ta dig till Kalix. Se här för tips på olika alternativ. 

Kurslitteratur/kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri men vi tar ut en serviceavgift (2250 kr) för visst läromedel, digitalt material och vissa måltider under träffarna. Kostnader för övrig litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer.

Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under de fysiska träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch och du har rabatt när du studerar hos oss. 

Utrustning

För utbildningen behöver deltagaren en dator – enbart mobil eller läsplatta fungerar inte fullt ut för utbildningens lärplattform. Datorn ska kunna tas med till träffarna och vara utrustad med webbkamera (eller kompletteras med en extern webbkamera) samt mikrofon.  

För att våra videomöten ska fungera så behöver din uppkoppling till internet fungera bra. Du kan gå in och mäta din kvalitet på Bredbandskollen.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffarna
 • genomfört och fått godkänt på samtliga uppgifter
 • genomfört och fått godkänt på fördjupningsarbete
 • genomfört och fått fältstudier samt praktik godkänt

Utbildningen ger en bred grund för vidare studier och även en personlig utveckling.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Ansökan

Ansökan är öppen 1 januari – 15 april. Den är därmed stängd och vi tar inte emot nya sökande.

Kontakt/lärare

Kursansvarig: Kristina Nilsson | kristina.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med  #lärarassistenterkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!


I media och på nätet:


Nyhetsbrev

Vill du få mejl om när nästa ansökningsperiod är igång, eller om liknande utbildningar? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev: