Lärarassistentutbildningen

Kursplan | Utbildningsbeskrivning LA  | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix

Berättigar till studiemedel (CSN): Ja
Utbildningsfakta: 1 år. Distansstudier med träffar.
Träff: Kalix vecka 38, v.48, v.5, v.12, v.22.
Heltid: 22 augusti – 23 december 2022, 2 januari – 2 juni 2023
Antagningskrav: Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt SV2/SVA2
Ansökan är öppen: 1 januari – 1 juni 2022
Frågor: Kristina Nilsson | kristina.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64
Instagram: #lärarassistenterkalix

 

Startar ej hösten 2023.

Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll och är ett yrke för dig som vill jobba inom skolan och vara ett stöd för pedagoger både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget. Lärarassistenter hjälper till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Lärarassistenter bör ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta dels som ett administrativt stöd för lärare och dels som stöd för läraren i och utanför klassrummet samt i mentorskap. 

Lärarassistentutbildningen på Kalix Folkhögskola är en del av det nationella nätverket FLiS – Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan. Föreningen FLiS är en ideell förening i vilken de folkhögskolor som bedriver utbildning till lärarassistenter är medlemmar. Utbildningen på Kalix Folkhögskola utgår därför från det för FLiS gemensamma ramverket. 

Fullständig utbildningsbeskrivning för Kalix Folkhögskola finner du här: Lärarassistentutbildning på Kalix Folkhögskola –  Utbildningsbeskrivning LA.

Viktiga datum 2022/2023

Utbildningen pågår 22 augusti till 9 juni. Juluppehåll 24 december – 8 januari.

Obligatoriska träffar:

 • 1: 20 – 22 september
 • 2: 29 november -1 december
 • 3: 31 januari – 2 februari
 • 4: 21 – 23 mars
 • 5: 31 maj – 2 juni

Datum för praktik meddelas senast kursstart.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att utbilda lärarassistenter för praktiskt pedagogiskt arbete i grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

I utbildningen motiveras deltagarna att själva söka kunskaper, kritiskt granska dessa och dra egna slutsatser utifrån sin roll i skolan. Utbildningen ska också skapa möjligheter till och intresse för fortsatta studier och forskning.

Deltagaren ska ha fått kunskaper som gör att denna kan agera professionellt i arbetet som lärarassistent inom skolan; detta för att komplettera lärare så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen samt assistera pedagoger i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. 

Deltagaren ska ha fått kompetens med tyngd på skolans administrativa uppdrag och ska kunna fungera som en administrativ stödfunktion till lärare i skolan.

Utbildningstid

Heltidsstudier omfattande två terminer (40 veckor). Utbildningen startar varje höst i augusti/september.

Studieform

Distansstudier med 5 obligatoriska träffar. Under träffarna anordnas föreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Utöver fysiska träffar anordnas även träffar / lektioner på nätet.

Ansökan

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Ansökan ska styrkas med betyg, personligt brev, cv och referenser. I ansökningsprocessen tas också hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Arbete med barn och ungdomar är meriterande.

Viss datorvana krävs för att klara utbildningen. 

Vid arbete inom skola får ej anmärkning i polisens belastningsregister förekomma. Utdrag från polisens belastningsregister kan komma att efterfrågas inför fältstudier och praktik.

Ansökan är öppen 1 januari – 1 juni. Efter sista ansökningsdag sker kompletterande antagningar beroende på om lediga platser finns. Kursansvarig har mer information, se nedan för kontaktuppgifter. Här kan du se tips när du söker. Innan du ansöker, vänligen läs FAQFör att ansöka, klicka på denna länk

Skriv gärna upp dig på att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du mejl när vi öppnar igen, nästa år, för nya ansökningar.

Innehåll

I enlighet med FLiS ramverk utgör nedanstående utbildningsområden utbildningens totala innehåll och ligger till grund för lärarassistentutbildningens lokala utbildningsplan. Utbildningsområdena utgår från de verksamheter som lärarassistenter har att förhålla sig till i sitt professionella arbete. 

Utbildningsområden enligt gemensamt ramverk:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik, lärande och utveckling
 • Beteende och social samspel
 • Anpassningar och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration
 • Fördjupning
 • Praktik

På Kalix Folkhögskola arbetar vi med utbildningsområdena ämnesintegrerat och i vår lokala profil lägger vi fokus på administration och ledarskap. Utöver de för FLiS gemensamma utbildningsområdena ingår i den lokala planen även:

 • Friskvård

Kurslitteratur/kostnader

Skolan är avgiftsfri och deltagarna betalar inte för lokaler, lärare eller administration.

Vi tar dock ut en serviceavgift om 2250 kr där följande ingår: 

Kursavgift: IT-system (mailadresser, viss support, tillgång till digitala mötessystem), olycksfallsförsäkringar, visst läromedel, licenser), nätuppkoppling under träffar på skolan.  

Kostavgift:  Vissa måltider och kaffe samt fruktkorg vid träffar. (100kr/dag).

Kostnader för övrig litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer.

Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under de fysiska träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Utrustning

För utbildningen behöver deltagaren en dator – enbart mobil eller läsplatta fungerar inte fullt ut för utbildningens lärplattform. Datorn ska kunna tas med till träffarna och vara utrustad med webbkamera (eller kompletteras med en extern webbkamera) samt mikrofon. För att våra videomöten ska fungera så behöver din uppkoppling till internet fungera bra. Du kan gå in och mäta din kvalitet på Bredbandskollen.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg från Kalix Folkhögskola samt utbildningsbevis från FLiS. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffarna
 • genomfört och fått godkänt på samtliga uppgifter
 • genomfört och fått godkänt på fördjupningsarbete
 • genomfört och fått fältstudier samt praktik godkänt

Utbildningen ger en bred grund för vidare studier och även en personlig utveckling.

Utbildningsnivå

Eftergymnasial. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida.

Kontakt/lärare

Kursansvarig: Kristina Nilsson | kristina.nilsson@kalixfolkhogskola.se | 070-190 15 64

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Resa till Kalix

Träffarna i Kalix är obligatoriska och kommer du från södra Sverige finns det flera alternativ för att ta dig till Kalix. Se här för tips på olika alternativ. 

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med  #lärarassistenterkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!


I media och på nätet:


Nyhetsbrev

Vill du få mejl om när nästa ansökningsperiod är igång, eller om liknande utbildningar? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev:


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du information här.