Lärarassistent: FAQ

Kursplan | Utbildningsbeskrivning LA  | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix


FAQ = frequently asked questions. Nedan är frågor som har kommit från deltagarna och som säkert fler vill ha svar på. Sidan uppdateras när nya frågor kommer så kika in nu och då.

Procedur vid antagning

Sista ansökningsdag: 15 april 2022

Antal platser: 20 (antal sökande 2021: 52 stycken)

Första antagningsbeskedet: Antagningsproceduren börjar tidigast 16 april men kan ta några veckor. Besked mailas ut så snart det är möjligt. De som har erbjudits plats behöver bekräfta sin plats genom att svara i mejl och betala in serviceavgiften. Förutom via e-post så kan du se din status i Schoolsoft, t.ex.: “Antagen”, “Reserv”, “Ej antagen”, “Bekräftad” (= vi har läst genom din ansökan och allt fanns med som vi behöver).

Reservplatser: Om inte alla tackar ja så går antagningsbesked ut till motsvarande antal på reservlistan. Om inte alla reserver tackar ja så kan ytterligare reserver kontaktas. Vid sena avhopp fyller vi på. Det senaste vi tar in någon är två veckor efter kursstart.

Vem blir antagen? 

Se här. Till den här utbildningen premieras de med erfarenhet av arbete med barn/ungdomar. Utöver det vill vi också få till en blandad klass så det blir många olika erfarenheter och kunskaper som möts och vi kan lära av varandra.

Litteratur

Under året behöver du köpa in (eller låna) litteratur. Vi försöker hålla nere kostnaden så långt det går men räkna med omkring 3000 kr om du köper allt nytt. Det finns en facebook-grupp för begagnad litteratur här. Många böcker finns att låna på bibliotek. Litteraturen för kursen fastställs senast kursstart.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel för dina studier hör du av dig till kursansvarig. 

Flera, men inte alla, av kursens böcker finns som ljudböcker. Du kan också, vid läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning, vända dig till närmaste bibliotek för att få tillgång till Legimus. I Legimus finns mycket kurslitteratur som talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker.

Hur går studierna till?

Veckan före kursstart får du mail med information om de digitala verktyg vi använder och instruktioner om hur du ska göra. 

Deltagarna får uppgifter varje måndag för hela veckan. Deadline är oftast på söndagar. När det inte är träff i Kalix så utförs uppgifterna på valfri ort. 

Det är oerhört viktigt att deadlines hålls då flera uppgifter hänger ihop med varandra och ni ska ibland läsa varandras svar eller diskutera i grupp. Här finns ett blogginlägg om att läsa på distans.

Notera att lektioner över nätet och videosamtal med studiegrupp sker dagtid. Du kommer få datum och tid för detta i god tid.

Veckoplanering / Läsårsplan

Veckoplaneringen / läsårsplanen för kursen fastställs senast kursstart och skickas till deltagarna.

Ledigheter

Utbildningen är på heltid och inga ledigheter ges, oavsett anledning. Vi har ett litet uppehåll för studier vid jul men utöver detta har vi inga ledigheter annat än helg och helgdagar. Studier sker alltså även under höstlov, sportlov, påsklov.

Utbildningen sker på distans och om du utför uppgifterna i Kalix eller på Bali spelar ingen roll för oss, men samma deadline gäller oavsett var i världen du befinner dig. Tänker du resa så är det viktigt att du kollar upp om du har wifi på plats.

Träffar i Kalix

Träffarna i Kalix är obligatoriska, du kan inte genomföra utbildningen på heldistans. Om du inte kan närvara så försöker vi lösa frånvaron med en skriftlig komplettering. Beroende på vilka föreläsare vi har och vad annat som görs kan det ibland inte kompletteras. I sådana fall får deltagaren gå på träffen följande år och får då sitt kursintyg efter att den har fullgjort träffen. Detta gäller oavsett anledning då vi är måna om att alla som går utbildningen får med sig samma kunskap.

Du som reser långväga får billigast biljetter om du bokar långt i förväg. Mer tips här. Boka biljett när tiderna för träffarna är bekräftade.

Fältstudier och praktik

Du ordnar plats för fältstudier och praktik själv på valfri ort. Mer information om vad det innebär finns här.

Examination

Ni examineras på olika sätt. Ibland i skrift, ibland i tal, ibland i diskussion.

CSN

Du kontaktar CSN direkt vid frågor om studiemedel. Du gör själv en studieförsäkran. Första dagen på höstterminen och på vårterminen meddelar vi till CSN vilka studerande som har påbörjat sina studier. Därefter brukar deltagarna ha sina studiemedel inom någon vecka. Du måste inte ha CSN för att gå utbildningen.