Lärarassistent: Fältstudier och praktik

Kursplan | Utbildningsbeskrivning LA  | FAQ Bildgalleri | Arbetsuppgifter | Fältstudier, praktik | Att plugga hos oss | #lararassistenterkalix


FÄLTSTUDIER

Under hösten har du fyra tillfällen för fältstudier. Du ska lyssna, iaktta. Om tillfälle ges och det passar sammanhanget så får du gärna vara aktiv under lektionerna och rasterna. Du behöver ingen handledare, men någon som tar emot dig så du hittar rätt. Du kan följa en eller flera lärare, ämnen spelar ingen roll. Se det som ett slags långt studiebesök. Ni är 2 dagar på varje stadium (låg, mellan, hög, gymnasiet). Fältstudierna sker under hösten. Exakta datum får du senast kursstart.

PRAKTIK

Deltagarna ska göra totalt 30 dagar praktik. Detta görs under 2 perioder á 15 dagar. Exakta datum får du senast kursstart. Deltagaren ordnar själv med praktikplats. Praktiken sker under våren. Du behöver en handledare men denne behöver inte vara handledarutbildad som för lärarstudenter. Du kan följa handledaren alla dagar, eller olika personal men handledaren är din kontakt och den du planerar tiden med. Praktikanten kan göra en eller båda perioderna vid samma skola.

Om praktikanten i övrigt arbetar på en skola så rekommenderar vi att praktiken görs på en annan skola. Om det finns en plan och en god motivering att vara vid den skola man arbetar vid så kan rektor (eller handledare) kontakta kursansvarig och diskutera denna möjlighet.


Vad kan en lärarassistent göra? Se här.

Här har lärarassistenterna skrivit om sin första praktikvecka 2020: Lärarassistenternas