Kursplan FAQ Bildgalleri Arbetsuppgifter för en lärarassistent |Fältstudier och praktik | #lararassistenterkalix


Lärarassistentutbildningen innehåller några obligatoriska träffar på Kalix Folkhögskola. Välkomna till en en trivsam atmosfär och härlig miljö!

Sal 6 där de flesta av våra platsförlagda lektioner och träffar hålls: