Utbildningsmål

Målet med kursen är att hitta glädjen i skapandet för barn och att få inspiration för det framtida bilderboksskapandet i folkbildningens anda. Det innebär att du börjar där du är idag och utvecklas framåt i gemenskap med andra kreatörer och våra pedagoger, som har stor erfarenhet från och ett brinnande intresse för barnboksbranschen.

Utbildningstid och studieformer

Heltidsstudier i 15 veckor.

Distansstudier med en obligatorisk fysisk träff i Kalix.

Datum för höstens träff: 13-15 september.

Resterande möten och workshops sker via videomöten på Zoom och via vår plattform Google Classroom. Vissa fasta lektionstider kommer att förekomma, mer info om dessa senare.

Antagningskriterier

Gemensamt spår

 • Datorvana 
 • Disciplin och möjlighet till distansstudier via dator och fungerande nätverk 
 • Vilja att utvecklas som illustratör eller skribent
 • Personligt brev där du berättar varför du vill gå kursen, vad du gjort tidigare och hur den kan hjälpa dig i din framtida utveckling.

Arbetsprov för författarspåret: 

 • Tre valfria kortare texter, varav en riktad till barn

Arbetsprov för illustratörspåret:

 • Tre skisser
 • Två färdiga alster med valfri teknik, gärna den du känner dig mest bekväm med

Innehåll

Gemensamt spår

 • Att ge och få konstruktiv feedback
 • Läsning och analys av inspirerande bilderböcker
 • Vem är din publik?
 • Samspel mellan kreatörer och förlag
 • Ikonotext
 • Gemensamma projekt illustratör och författare
 • Tips för publicering och utgivning

Spår författare

 • Skriva för barn
 • Synopsis och planering av skrivprocessen

Spår illustratör

 • Bildberättande för barn
 • Bilduppbyggnad i relation till text

 

Kurslitteratur och kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 700 kr för visst läromedel, vissa träffmåltider och digitalt material. Avgifter för resa, boende och eventuell kurslitteratur tillkommer.

I kursavgiften ingår frukost och lunch under träffen. 

Resor och eventuell logi i samband med träff tillkommer. I Kalix är du välkommen att boka boende på vårt eget fina, nyrenoverade vandrarhem. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett kursintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs att du:

 • deltagit aktivt på träffen i Kalix och våra digitala möten
 • genomfört och fått godkänt på teoretiska och praktiska uppgifter
Print Friendly, PDF & Email