Våren 2021

Utbildningsmål

I utbildningen får du på ett fördjupat sätt arbeta med olika verktyg för att utveckla ditt skönlitterära skrivande. Studier av texter och utvecklande skrivövningar ger dig inspiration och verktyg för att komma igång. Vi arbetar mycket med respons och feedback och som deltagare i vår kurs kommer du därför att få lära dig att både ge och ta emot konstruktiv feedback.

Då utbildningen är på distans krävs att du som studerar tar eget ansvar för att hålla deadlines och följa de anvisningar som ges.

Utbildningstid och studieformer

Vårens kursdatum: 2021-02-01 till 2021-05-14.

Utbildningen är på halvfart och löper under 15 veckor. Utbildningen är på heldistans och sker på svenska.

Antagningskriterier

Du ska ha genomgått grundskola och ha baskunskaper i internetanvändning. Du har ett intresse för att skriva kreativt och en vilja att utveckla ditt skrivande. Tillsammans med din ansökan bifogar du ett personligt brev där du talar om varför du vill gå utbildningen hos oss.

Innehåll

  • Läsning av inspirerande texter
  • Textbearbetning
  • Inspirerande skrivövningar, korta och långa
  • Flödesskrivning
  • Novell
  • Lyrik
  • Synopsis och planering av skrivprocessen
  • Litterär gestaltning
  • Lösa upp skrivknutar
  • Tips för publicering och utgivning

Kurslitteratur och kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 500 kronor för visst läromedel och digitalt material. Avgifter för eventuell kurslitteratur tillkommer.

Intyg

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du intyg på genomgången utbildning.

Ansökan

Ansökan är nu stängd och vi tar inte emot fler reserver för våren 2021. Sök gärna istället för hösten 2021.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information kring studiemedel. De svarar bäst på frågor kring studiemedel.

Kontakt

Kursansvarig: Minna Paananen |  minna.paananen@kalixfolkhogskola.se | 070-666 16 20

Minna Paananen har skrivit flera böcker och du ser vilka det är på exempelvis Adlibris

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.


Prenumera på vårt nyhetsbrev