Journalistutbildningen: Studieplan

Start | Studieplan | Ansökan | KostnaderKontakt


Har du ett brinnande intresse för samhällsfrågor? Är du vetgirig och intresserad av andra människor? Vill du ha svar på det som ligger under ytan? Då ska du söka till oss!

Journalister har nog aldrig varit så viktiga som idag. Vi omges av ständigt av ett flöde av nyheter och information överallt där vi befinner oss. Men också desinformation och budskap med en dold agenda. Därför behövs du som vill vara med och ansvara för att medborgarna tar del av en korrekt bild av samhället. Du är viktig för demokratin! 

Utbildningens mål

Vår tvååriga yrkesutbildning “Journalistutbildningen” ska, i folkbildningens anda, ge dig de rätta verktygen för att kunna arbeta som journalist på nyhetsredaktioner runt om i Sverige. Utbildningen sker i stor utsträckning via modern distansteknik och innehåller tre träffveckor under år ett och två träffveckor år två. Första året är ett basår där tyngdpunkten ligger på grunderna i det journalistiska hantverket och journalistikens roll i samhället. År två består av fördjupande uppgifter inom olika genrer och publiceringskanaler.

Kalix Folkhögskola har utbildat journalister sedan 1970-talet och har ett högt anseende inom mediebranschen. En av våra största målsättningar är att du ska ha fått praktisk erfarenhet under utbildningens gång, varför utbildningen innehåller fyra praktikveckor under år ett och tolv praktikveckor under år två.  Allt för att du ska ha en god grund att stå på inför ditt kommande yrke och ha möjlighet att skapa ett upparbetat nätverk inom branschen. 

Utbildningen sker i nära samarbete med nyhetsredaktioner i hela landet. Kalix folkhögskola är känd för sina generösa lokaler, vilket ger alla möjligheter till mycket praktiskt arbete, tillsammans med kurskamrater, under träffveckorna.     

Utbildningen innehåller följande delar:
 • Journalistens roll och det demokratiska uppdraget
 • Källkritik
 • Lagar och etiska regler för journalisterna
 • Det journalistiska språket
 • Olika genrer inom och utanför nyhetsjournalistiken
 • Metoder inom undersökande journalistik
 • Journalistiskt användande av sociala medier
 • Bildjournalistik
 • Radio med inriktning på nyhetsinslag
 • Rörlig bild med inriktning på webb- och nyhetsinslag
 • Jobba redaktionellt
 • Fältstudier och praktik
 • Slutarbete

Praktiken består av totalt 16 veckor. Fyra veckor under år ett och tolv veckor under år två.

Utbildningstid

80 veckor fördelat på två läsår.  

Antagningskriterier

Utbildningen är eftergymnasial och kräver treårigt gymnasium eller motsvarande. För att lyckas med utbildningen bör du vara nyfiken, ha en god allmänbildning och mycket god svenska. Det är också viktigt att du har en god samarbetsförmåga då utbildningen innehåller en hel del samarbete i olika gruppkonstellationer. Vi förutsätter också att du har tillgång till dator med god uppkoppling och likaså god datorvana, eftersom en stor del av utbildningen sker via distansteknik.

Körkort är ofta ett branschkrav därför är det en fördel om du har minst B-körkort.

Antagning till utbildningen sker via ett ansökningsförfarande och intervjuer via nätet. För att hålla en hög kvalitet i utbildningen erbjuder vi endast 15 studieplatser. 

Studieform

Utbildningen går på distans och är en heltidsutbildning med sex obligatoriska träffar (fem dagar per träffvecka). Praktiska övningar varvas med teori, studiebesök samt föreläsningar av kursledare och yrkesverksamma gästlärare. Mycket av arbetet under utbildningen bygger på grupparbeten. Digitala lektioner, handledning och feedback sker även kontinuerligt över nätet mellan träffarna. 

Kurslitteratur och kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar däremot ut en serviceavgift för visst läromedel, digitalt material samt viss kost ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för övrig litteratur, resor och logi vid träffarna tillkommer. Läs mer här.

Intyg

Efter avslut och godkänd utbildning erhåller deltagaren ett utbildningsintyg. För att bli godkänd på utbildningen krävs: 

 • närvaro under träffar och digitala lektioner 
 • att deltagaren genomfört samtliga uppgifter, skrivuppgifter likväl som feedback till kurskamrater 
 • genomfört godkända fältstudier och praktik

Utbildningsnivå

Utbildningen är eftergymnasial. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Kontakta CSN direkt för mer information. CSN:s hemsida. 

Kontakt

Kursansvarig: Linda Danhall linda.danhall@kalixfolkhogskola.se | 076 190 48 85

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923 666 10 

Ansökan

Ansökan är öppen från 1 januari till mitten av april vartannat år. Läs mer här.