Kursplan | Mer info | #hantverkkalix 


Ett stort intresse för textilt hantverk är nödvändigt för att genomföra denna kurs på ett kreativt sätt. Kursen vänder sig till dig, som har grundläggande kunskaper i textilt handarbete. Även du, som inte har sysslat med detta har möjlighet att tillgodogöra dig innehållet, då på en mer grundläggande nivå. Vid urvalet ges förtur till sökande som är korttidsutbildade, d.v.s inte fullgjort gymnasium.