Kursplan | GKM mer information | #gkmkalix


OBS! Ingen kursstart 2021. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du uppdateringar om vi startar igen – eller om liknande utbildningar.
Kursplan

Den här utbildningen ger professionella verktyg till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet. Kanske behöver de kompetent stöd för att bättre klara vardagen i en ny kultur. Utbildningen är landets mest grundläggande på området och leds av en erfaren och mycket välmeriterad lärare.

Utbildningens mål

Grundutbildning i krishantering och motiverande kommunikation (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med tvärkulturell grund, samt kunskap i att bedriva motiverande samtal. Men för att utgöra ett effektivt stöd för andra måste du förstå dig själv, och därför får du under utbildningens gång också företa en personligt utvecklande inre resa.

Ansökningskriterier

Utbildningen vänder sig till alla som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor. Det kan handla om behandlande, stödjande eller serviceinriktade funktioner inom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem, ideell verksamhet eller personal- och serviceorganisationer.

Eftersom kursen går på distans är internetuppkoppling och aktivt deltagande på digital lärplattform en förutsättning. Därutöver krävs ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader.

Studieform

GKM är en distansutbildning på halvfart, om 35 veckor: 7 september 2020 – 21 maj 2021 (uppehåll 19 december – 3 januari).

Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat. På fyra obligatoriska träffar anordnas föreläsningar och utbyte av erfarenheter. Kalix folkhögskola kan erbjuda kost och logi.

Träffdatum:

 • 28-30 september
 • 7-9 december
 • 15-17 februari
 • 22-24 mars

Utbildningens innehåll

Utbildningen delas in i fyra huvudavsnitt:

  1. Grunderna inom krishantering och krisbearbetning
  2. Motiverande samtal
  3. Tvärkulturell krishantering; att förstå människor med annan kulturell bakgrund
  4. Fördjupning i krishantering

För mer detaljerad information om huvudavsnittens innehåll, klicka här.

Kostnad/kurslitteratur

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 1800kr för visst läromedel och digitalt material. Viss kost ingår under de veckor deltagarna är på plats i Kalix. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter fullgjord utbildning får deltagaren ett intyg, under förutsättning att hen deltagit på samtliga träffar, följt kursen, skrivit två godkända bokrapporter samt gjort skrivit ett godkänt fördjupningsarbete.

Ansökan

Ingen ansökan 2021 för GKM.

Utbildningsnivå

Gymnasial.

Studiemedel

Studier i GKM  berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. Till CSN:s hemsida.

Kontakt

Ansvarig lärare: Ulf Lidman ulf@ulflidmantraining.com

Har du frågor rent tekniskt om din ansökan i Schoolsoft? Kontakta expeditionen: info@kalixfolkhogskola.se eller 0923-666 10.

Boka boende i vårt vandrarhem: se hemsidan.

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med #gkmkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!