Kursplan | GKM mer information | #gkmkalix


Kursplan

Den här utbildningen ger professionella verktyg till dig som i ditt arbete möter människor i kris. Kanske befinner sig dina klienter i beroende, missbruk eller annan social utsatthet. Kanske behöver de kompetent stöd för att bättre klara vardagen i en ny kultur. Utbildningen är landets mest grundläggande på området och leds av en erfaren och mycket välmeriterad lärare.

Utbildningens mål

Grundutbildning i krishantering och motiverande kommunikation (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med tvärkulturell grund, samt kunskap i att bedriva motiverande samtal. Men för att utgöra ett effektivt stöd för andra måste du förstå dig själv, och därför får du under utbildningens gång också företa en personligt utvecklande inre resa.

Kurstid

9 september 2019 till 22 maj 2020.

Ansökningskriterier

Utbildningen vänder sig till alla som i sin verksamhet möter krisdrabbade eller omotiverade människor. Det kan handla om behandlande, stödjande eller serviceinriktade funktioner inom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem, ideell verksamhet eller personal- och serviceorganisationer.

Eftersom kursen går på distans är internetuppkoppling och aktivt deltagande på digital lärplattform en förutsättning. Därutöver krävs ordbehandlingsprogram som klarar att läsa, skriva och spara i RTF-format, Acrobat reader.

Studieform

GKM är en halvfarts distansutbildning om 35 veckor. Vi arbetar såväl teoretiskt som processinriktat.
På de fyra obligatoriska träffarna anordnas föreläsningar och utbyte av erfarenheter. Kalix folkhögskola kan erbjuda kost och logi.

Träffarna anordnas på Kalix Folkhögskola följande datum:

 • 21-23 oktober 2019
 • 2-4 december 2019
 • 10-12 februari 2020
 • 23-25 mars 2020

Utbildningens innehåll

Utbildningen delas in i fyra huvudavsnitt:

  1. Grunderna inom krishantering och krisbearbetning
  2. Motiverande samtal
  3. Tvärkulturell krishantering; att förstå människor med annan kulturell bakgrund
  4. Fördjupning i krishantering

För mer detaljerad information om huvudavsnittens innehåll, klicka här.

Kostnad/kurslitteratur

Undervisningen är avgiftsfri. Vi tar ut en serviceavgift på 1800kr för visst läromedel och digitalt material. Då ingår även under träffen tre frukostar, tre luncher och en middag. Kostnader för litteratur, resor och eventuell logi vid träffarna tillkommer. Välkommen att boka boende på vårt fina, nyrenoverade vandrarhem, under de fysiska träffarna på skolan. Varje rum har egen WC och dusch.

Intyg

Efter fullgjord utbildning får deltagaren ett intyg, under förutsättning att hen deltagit på samtliga träffar, följt kursen, skrivit två godkända bokrapporter samt gjort skrivit ett godkänt fördjupningsarbete.

Ansökning

Ansökan är stängd.

OBS! För att bli aktuell som sökande måste du bifoga alla handlingar som efterfrågas för din kurs, alltså: skolbetyg, personligt brev, CV och personbevis. När du klickar på personbevis, välj “Skriv ut via e-tjänst” så får du det i en PDF som du kan spara på din dator och sedan ladda upp i din ansökan. Du kan skanna eller fotografera dina övriga handlingar. Personligt brev laddas upp i pdf-format. Du laddar upp alla handlingar samtidigt så det är viktigt att du har allt klart när du ansöker. Du kan inte komplettera efteråt via e-post.

Vad är ett personligt brev och CV? Tips här!

Fyll i din e-post här om du vill ha meddelande när vi startar ny ansökningsperiod eller få andra nyheter om utbildningen:

Utbildningsnivå

Gymnasial.

Studiemedel

Studier i GKM  berättigar till studiemedel. Du kontaktar CSN direkt för mer information. Till CSN:s hemsida.

Kontakt

Ansvarig lärare: Ulf Lidman ulf@ulflidmantraining.com
Skolans expedition: 0923-666 10 eller info@kalixfolkhogskola.se
Boka boende i vårt vandrarhem: vandrarhemmet@kalixfolkhogskola.se

 

Följ oss på Instagram!
Följ oss på Instagram med #gkmkalix Självklart får du använda taggen när du skriver om utbildningen, bara roligt!