Från Luleå till Kalix

Till Luleå/Kalix   |  Från Luleå till Kalix  |  Färdas inom Kalix


Närmsta stora staden från Kalix är Luleå och det är till Luleå flyg, långfärdsbussar och längre tågresor går. Vissa buss- och tågturer går vidare till Kalix direkt, men sök på Luleå för flest alternativ.

Från Luleå centrum åker du med

Ladda ner app för tabell och betalning. Luleå busstation (Loet) och Luleå centralstation är alldeles nära varandra så det är lätt att byta mellan om du behöver.

Om du åker till Kalix med buss, fråga chauffören om den stannar vid Centrumvägen/ICA Näsbyn och då är du nära skolan och slipper byta i Kalix. Tänk på att det kan vara ganska mörkt på hösten om du kommer sent så du har reflexer.

Stannar bussen från Luleå i Kalix centrum se här.

Fundera också på samåkning! Antingen med Kalix Taxi (boka i god tid), hyra bil på flygplatsen eller åka tillsammans i privatbil. Det kan ju vara hela eller delar av vägen. Be kursansvarig att få kontakt med andra som reser upp samtidigt.