Utbildningens start: 21 januari 2019.

Antal platser: 20

Sista ansökningsdag: 9 december 2018

Antal sökande: 41 (20181210)

Första antagningsbeskedet: mejlas ut till 2o stycken den 10 december. De har en vecka på sig att svara och betala serviceavgiften (800kr) som bekräftelse.

Förutom via e-post så kan du se din status i Schoolsoft, t.ex.: “Antagen”, “Reserv”,
“Ej antagen”, “Bekräftad” (= vi har läst genom din ansökan och allt fanns med som vi behöver).

Andra antagningsbeskedet: Om några tackar nej eller inte betalar sin serviceavgift så går antagningsbesked ut till de på reservlistan, senast 20 december. Det brukar alltid vara några stycken som tackar nej så du som är reserv har alltid en chans.

Tredje antagningsbeskedet: Om inte alla reserver tackar ja så kan ytterligare reserver kontaktas under januari. Datum kan variera. Det senaste vi tar in någon är en vecka efter kursstart.

Vem blir antagen? 

  1. De med förtur tas först ut. För denna kurs har man förtur om man har gått utbildningen Morgondagens Influencer och man där har hållit deadlines och blivit godkänd.
  2. I nästa steg försöker vi sätta ihop en klass med olika erfarenhet, olika åldrar, kön, etnicitet. Vi utgår från skolans antagningsrutiner. När det finns många med liknande bakgrund kan det bli lottdragning.

Bra länkar: