Kursplan | FAQ | Tidigare deltagare#framtidensyoutuber


Kan jag arbeta samtidigt som jag går utbildningen?

Utbildningen är på heltid. Vi räknar alltså med att du har 40 timmar till förfogande varje vecka. Vad du gör övriga timmar i veckan har skolan ingen åsikt om. Du får veckans uppgifter senast måndag morgon så du kan planera hela din vecka. Några klarar av att arbeta, andra har fullt upp med skola, barn och fritidsaktiviteter och livet självt.

Jag jobbar mycket denna vecka och hinner inte med att lämna in före deadline, vad händer då?

Detta är en heltidsutbildning och uppgifterna är gjorda så de ska hinnas med så nej, du får inte förlängd deadline. Lämnar du in efter deadline kan du komma att skrivas ut från kursen. Utbildningen bygger på aktivt deltagande, diskussioner och feedback till varandra så deadline ska följas.

Jag har bokat en resa, kan jag få ledigt en vecka?

Nej. Utbildningen är på heltid och ingen ledighet ges. Varifrån i världen som du gör dina uppgifter har skolan däremot ingen åsikt om. Se till att boka ett hotell som har bra wifi så du kan göra uppgifterna. Reser du i Kina behöver du skaffa VPN för att komma åt alla program vi använder.

Jag ska resa bort, kan jag få ut nästa veckas uppgifter i förväg eller lämna in efter deadline?

Nej.

Jag är sjuk, vad gör jag?

Vid sjukdom som påverkar inlämning av uppgifter så anmäler du det till kursanvarig samt till CSN om du har medel därifrån. Vid längre sjukdom än en vecka krävs läkarintyg. När du är frisk så görs en individuell plan så du klarar av att slutföra studierna.

Jag använder ett annat redigeringsprogram än Adobes, kan jag fortsätta med det?

Ja, utanför kursen kan du givetvis det, men i kursen ingår uppgifter där du måste använda Premiere Pro. Andra program saknar en del funktioner som vi går genom.

Fler frågor?

Expedition – för praktiska frågor kring betalning av serviceavgift, din ansökan i Schoolsoft, intyg.

CSN – om studiemedel.

Kursansvarig – om kursen och innehållet